Xướng:

Là Thơ
Lê Đăng Mành


Nhen rừng kỷ niệm đốt tìm tro
Lượm mủng tàn phai đếm thẫn thờ
Nghĩa nặng bươi từ hay khắc khoải
Tình sâu chuốt chữ phải bơ phờ
Nhìn bao cảnh cũ buồn da diết
Nhớ những tờ xưa tủi dại khờ
Vẫn tưởng mài nghiên hòa bút mực
Trau vần chỉnh luật ứa thành thơ.


Họa:

Nhớ Bạn Thơ
Phạm Kim Lợi

 

Mãi tưởng mai ngày hóa bụi tro
Còn chi nữa để được tôn thờ
Nghiên vừa ráo mực lo mài dũa
Xác cũng tàn hơi tự phỉnh phờ
Chữ chạy trong đầu thêm tỉnh táo
Vần buông giữa mặt bớt ngu khờ
Mi nhòa lệ rỏ đời cô lữ
Vẫn phải vươn mình nhớ bạn thơ.


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp