Xướng:
 
LÃNG TỬ CA
Mặc Yên

 
Cạn chén tiêu sầu túy lúy ca
Lênh đênh dặm khách biết đâu nhà
Mặt trời nhảy múa chừng sa xuống
Trái đất quay cuồng muốn vỡ ra
Mặc kệ mơ quyền danh tước vị
Riêng ta mộng tuyết nguyệt phong hoa
Túi thơ bầu rượu qua ngày tháng
Ngất ngưỡng bên đời lãng tử ca.

Họa:
 
HỌA Y ĐỀ
Ngã Du Tử

 
Ôm đàn nâng chén nước non ca
Tùy thích rong chơi sông núi nhà
Thời thế tháng năm không nói hết
Anh hùng vạn thuở kiếm đâu ra
Vẫy tay bằng hữu giang hồ tục
Khoác áo tang bồng mặc khách hoa
Trời đất ung dung thơ rượu vịnh
Chân ngày còn vọng khúc hoan ca.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp