Xướng:

Lão Hóa
Thái Quốc Mưu


Bảy chục tuổi đời, nghĩ cũng cao
Với thời trai trẻ khác chi nào!
Răng ba (mươi) mấy cái, rơi thưa thớt
Hai má dòng đời, khoét  lõm sâu
Xưa mắt long lanh trông sáng quắc
Giờ thời nghịch ngợm thấy lao xao
Tóc xanh vụt thoắt, màu mây trắng
Cái bụng phình như cái trống chầu
 
Bài họa 1:
 
Cuộc Đời
Huệ Thu


Chẳng thấp mà rồi cũng chẳng cao
Cuộc đời xấu tốt những ai nào
Có làm ta phải làm cho tốt
Hễ nghĩ thì mình phải nghĩ sâu
Thây kệ ngoài đời trò hý hước
Bỏ ngoài tai nữa chuyện lao xao
Nên ăn in ít đừng to bụng
Kẻo nữa Diêm vương lại bắt chầu

Bài họa 2:

Quán Thơ Ngông
Thiết Bình Nương Tử
(cẩn họa, bài LÃO HÓA của Thái Tiên Sinh)


Sừng sững Vu Sơn mấy đỉnh cao?
Ngân Giang, Ô Thước đặt nơi nào?
Đầu môi quân tử, tường chân, giả?
Sóng mắt giai nhân, tỏ cạn, sâu?
Thế thái ấm nồng hay ghẽ lạnh?
Nhân tình vàng võ hoặc xanh xao?
Người ơi có biết, xin dừng bước
Ghé Quán Thơ Ngông, chén một chầu.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp