Xướng:

Lệ Đá 
 Song Nguyên
 
                    Người ơi! căng lộng cánh buồm lên ,
            Xua cuộc tình vào bến lãng quên
            Sóng vỗ miên man con nước dẫy
          Trăng hờ gờn gợn mặt sông  êm
 Ai xô cuộc lữ vào thiên cổ
   Ta hát tâm ca giữa cõi thiền
              Lệ đá ngầm vương ngàn dặm thẳm
           Giọt xanh cát bụi giọt như nhiên.

Họa:

Như Nhiên
Nam Kha

            Cánh buồm căng lộng-chợt sầu lên
               Ngơ ngẩn mái chèo lững thững quên
        Cố lướt chập chùng cơn sóng ảo
      Đã trôi nhẹ nhõm cuộc tình êm
 Kiết già vững tọa vô tư tịnh
 Bát nhã ru tâm an lạc thiền
  Giọt lệ vô thường trơ hóa đá
                 Núi xanh thấp thoáng bóng hồn nhiên


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp