Xướng: 
 

Lệ Làng!
Lê Đăng Mành


Tháng sáu đây rồi bạn đến chưa
Rời quê xa cách đã bao mùa
Bờ ao phảng phất hương sen tỏa
Bến nước bồi hồi giọng cuốc đưa
Góp trí lập bia lưu chốn cũ
Chung tình tảo mộ viếng người xưa
Cố hương nguồn cội ai không nhớ
Mạng mạch lệ làng kệ phép vua*


*Phép Vua thua lệ làng

Họa:

Tình Quê
Thích Tín Thuận


Nơi mình lạnh đã chớm về chưa?
Giã biệt làng quê tuổi mấy mùa
Nhớ buổi đầu thu làn sương đọng
Thương ngày giữa hạ tiếng hò đưa
Thuyền đi bến lặng mơ dòng cũ
Lá rụng hoa tàn giữ cảnh xưa
Một thuở bao niềm lưu luyến cõi
Muôn đời đất mẹ nghĩa tình vua./.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp