Xướng: 

Lỡ Hẹn Mùa Hè
Nguyễn Gia Khanh

 

Chưa về đã thắm phượng hè ơi
Lỡ để mùa qua cứ hẹn lời
Bừa bộn cảnh pha màu nắng vỡ
Ngạt ngào hương tỏa sắc chiều phơi
Thưa mành thoảng bóng vương thềm đợi
Rủ liễu ngờ vai cợt tóc ngời
Vừa lặng sóng xa tình mãi ngỏ
Xưa người gửi mộng dỗ hồn khơi.

 

Đọc ngược:
 

Khơi hồn dỗ mộng gửi người xưa
Ngỏ mãi tình xa sóng lặng vừa
Ngời tóc cợt vai ngờ liễu rủ
Đợi thềm vương bóng thoảng mành thưa
Phơi chiều sắc tỏa hương ngào ngạt
Vỡ nắng màu pha cảnh bộn bừa
Lời hẹn cứ qua mùa để lỡ
Ơi hè phượng thắm đã về chưa ?

 

CÁC BÀI HỌA:


Giã Thỏa Chưa
Thái Chung

 

Chưa thỏa giã thuyền nhớ bậu ơi
Nghẹn thêm lòng để nấc thay lời
Bừa mơ cấy mộng cầu duyên tỏ
Đảo kiếp mong đời giận dỗi phơi
Thưa gót trở hài quên ngõ quạnh
Rạn gương vầy bóng giỡn trăng ngời
Vừa tan giấc ảo sầu cơn huyễn
Xưa thuở đắm tình gợi nghĩa khơi.

 

Đọc ngược:
 

Khơi nghĩa gợi tình đắm thuở xưa
Huyễn cơn sầu ảo giấc tan vừa
Ngời trăng giỡn bóng vầy gương rạn
Quạnh ngõ quên hài trở gót thưa
Phơi dỗi giận đời mong kiếp đảo
Tỏ duyên cầu mộng cấy mơ bừa
Lời thay nấc để lòng thêm nghẹn
Ơi bậu nhớ thuyền...giã thỏa chưa?

0444 H,29/4/2020

 

Duyên Lỡ
Thạch Hãn

 

Chưa biết bạn lòng khổ hỡi ơi
Lỡ duyên vì thế phải buông lời
Bừa chung ruộng để ...tình chia xớt
Rượu đãi bôi ...càn đám cỏ phơi
Thưa cảnh lá vàng ..mây rã đọng
Biển trôi sầu... nhạt khói thu ngời
Vừa mong đã tận tường thi ngỏ
Xưa cảng nhuộm chiều bãi sóng khơi.

 

Nghịch :
 

Khơi sóng bãi chiều nhuộm cảng xưa
Ngỏ thi tường tận đã mong vừa
Ngời thu khói nhạt ...sầu trôi biển
Đọng rã mây ...vàng lá cảnh thưa
Phơi cỏ đám càn ...bôi đãi rượu
Xớt chia tình... để ruộng chung bừa
Lời buông phải thế vì duyên lỡ
Ơi hỡi khổ lòng bạn biết chưa ?

 


Nghĩa Thề
Quang Lê Vũ

 

 

Chưa hiểu đấy thề nghĩa nặng ơi
Mến nhau nhìn ảnh khắc trao lời
Bừa đâu tiếng ngỏ lòng anh nhớ
Hẹn mãi tâm chờ buổi nắng phơi
Thưa khẽ giọng mời thanh ấm lạ
Tỏa thơm vườn gợi sắc tươi ngời
Vừa như mới gặp ngày lưu luyến
Xưa chuyện rõ mà đắm vận khơi.

 

Nghịch :
 

Khơi vận đắm mà rõ chuyện xưa
Luyến lưu ngày gặp mới như vừa
Ngời tươi sắc gợi vườn thơm tỏa
Lạ ấm thanh mời giọng khẽ thưa
Phơi nắng buổi chờ tâm mãi hẹn
Nhớ anh lòng ngỏ tiếng đâu bừa
Lời trao khắc ảnh nhìn nhau mến
Ơi nặng nghĩa thề đấy hiểu chưa.

28.4.2020

 


Vào Hạ
Vĩnh Long

 

Chưa biết hỏi vì ngại nẫu ơi
Hãi sang hè nắng sợ buông lời
Bừa nương lạnh phủ …sầu luôn cõng
Tủi mãi ôm … cày ruộng nóng phơi
Thưa gió bãi mờ trăng bỏ rạng
Vắng sao bờ nhạt biển quên ngời
Vừa ngơ ngẩn hạ miền cay đắng
Xưa nhớ lại buồn lẫn tủi khơi

 

Nghịch:
 

Khơi tủi lẫn buồn lại nhớ xưa
Đăng cay miền hạ ngẩn ngơ vừa
Ngời quên biển nhạt bờ sao vắng
Rạng bỏ trăng mờ bãi gió thưa
Phơi nóng ruộng cày… ôm mãi tủi
Cõng luôn sầu… phủ lạnh nương bừa
Lời buông sợ nắng hè sang hãi
Ơi nẫu ngại vì hỏi biết chưa.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp