Xướng:
 
LỠ KHÁCH TRI ÂM
(THTK, nhị Giao cổ đối)
Nguyễn Gia Khanh

 
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
 
KHÁCH hẳn đà buông thuở mặn mà
VỀ tìm dĩ vãng chỉ mình ta
BỎ duyên đêm trắng trơ cơn mộng
DỞ phiến hồn vương mảnh lụa ngà
CHUNG rượu xưa người quên chuốc cả
TRÀ vầy nhấp nửa chén tình xa
NGUỘI hương trót đợi Chương Đài Liễu
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
Các bài họa:
 
NỐI LẠI ĐƯỢC KHÔNG
(Thtk, Nhị giao cổ đối)
Quang Lê Vũ

 
KHÁCH hỏi nhà thăm có hẹn mà
VỀ làng khuya muộn gắng tìm ta
BỎ dăm chuyện cũ buồn đôi ngả
DỞ miếng trầu têm mớ ngọc ngà
CHUNG nọ gạt rầu duyên mãi gá
TRÀ vừa thêm xuyến ấy đừng xa
NGUỘI rồi hâm nóng lòng đâu lạ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
NHỠ CUỘC TƯƠNG PHÙNG *
(THTK, nhị Giao cổ đối)
Thái Chung
 
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
 
KHÁCH giã từ non hẹn đón mà
VỀ Triều vướng nợ mãi cùng ta
BỎ rừng thẳm độc tiều phu ấy
DỞ tiếng đàn kia đắm nguyệt ngà
CHUNG mộng đàm khuya dìu nhạc hứng
TRÀ mời, phận hiếu khó rời xa
NGUỘI “ai điếu” gẩy ơi Nha Bá
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
0785 H,26/9/2021
 
* Phỏng theo sự tích Bá Nha, Tử Kỳ.
- “ai điếu”: điếu văn.
 
LỠ LÀNG
(THTK, nhị Giao cổ đối)
Thạch Hãn

 
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
 
KHÁCH mãi hờn duyên thế vậy mà
VỀ rồi lẻ bóng chỉ còn ta
BỎ kho châu báu mờ nhân ngãi
DỞ nghĩa tình quên đống ngọc ngà
CHUNG bước chân tìm hương lối cũ
TRÀ chiều lạnh chén thuở người xa
NGUỘI đêm trăng gió đầy mưa lệ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
LCT 26/O9/2O21
 
SẦU THU
(THTK, 1 giao cổ đối)
Nguyễn Thế An

 
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
 
KHÁCH lữ sầu thu đến muộn mà
VỀ rồi lại nhớ, nỗi riêng ta
BỎ thơ chóng nhạt mầu non nước
DỞ chén tình men láng nguyệt ngà
CHUNG rượu ngâm nga vài khúc cổ
TRÀ quỳnh thưởng thức một vành xa
NGUỘI tanh với mộng đường xưa cũ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ…
 
BẠC
( THTK 2 Giao cổ đối )
Nguyễn Tiến
 
" Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là..."
 
KHÁCH đến rồi đi bởi ngượng mà
VỀ còn ngoái lại khỏi chào ta
BỎ câu thề cũ sầu đêm mộng
DỞ lúc đời thương sợi chỉ ngà
CHUNG rượu đắng người đưa lấp lửng
TRÀ mời nhạt nhẽo nghĩa mình xa
NGUỘI tanh hết cả , ơi bằng hữu
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ ...
 
VỢ LẼ
Thuận Thu

 
KHÁCH ở làng bên vóc mượt mà
VỀ làm lẽ thiếp cũng vì ta
BỎ thì xuân sắc ngời hoa mộng
DỞ cuộc chơi ôm giấc ngọc ngà
CHUNG kiếp chồng đau hồng mấy nụ
TRÀ vài canh khó phận nhà xa
NGUỘI câu tình thắm lời thêm nặng
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
DANG DỞ
Mai Thảo

 
KHÁCH muốn giao lưu thật quý mà
VỀ rồi để vắng lạnh lòng ta
BỎ lang thang chữ đau hồ ngọc
DỞ phất phơ câu lạc biển ngà
CHUNG vị men nồng lưu luyến mãi
TRÀ màu chất đậm nhỡ nhàng xa
NGUỘI lời hẹn ước Kiều Kim nặng
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
BẾN ĐỤC
(THTK, nhị Giao cổ đối)
Đinh Tuấn Minh

 
KHÁCH nỏ thèm khen vẫn mượt mà
VỀ nhìn dáng rũ vội rời ta
BỎ miền sơn cước mờ mong đợi
DỞ mộng đành sang chốn ngọc ngà
CHUNG lối luôn tìm hương chẳng ứ
TRÀ đang đọng tách nẻo hoài xa
NGUỘI than hết lửa tình sao ấm
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
MỚI BIẾT
Hương Thền Mây

 
KHÁCH đã thăm nhà dạ mến mà
VỀ còn quyến luyến chạnh lòng ta
BỎ tình một thưở đằm hương mộng
DỞ nghĩa bao thời nhạt sắc ngà
CHUNG cảnh thơ đàm thời đất mẹ
TRÀ cùng chén luận buổi quê xa
NGUỘI cả tâm tư sâu dâng lệ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
 
MẤT THUỞ XA XANH
(THTK, nhị giao cổ đối)
Nguyên Như

 
"Khách về bỏ dở chung trà nguội
Mới biết tri âm chẳng dễ là... "
 
KHÁCH trở buồn đi níu gọi mà...
VỀ đằng rậm khói để giờ ta...
BỎ màu sông đục nhòa bao nỗi
DỞ những lần thương mảnh nguyệt ngà
CHUNG khoảnh tàu xưa người phủi hẹn
TRÀ dầm kẻ khổ đoạn đường xa
NGUỘI điều thăm thẳm Giời giăng chớp
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...
27/9/2021
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp