Xướng:
 
LỠ LÀNG
Nguyễn Gia Khanh
 
Thôi đành phải vỡ mộng thành đôi
Ngồi hóng ai xưa để ngóng hồi
Gió đạo còn xoay từ dạo đó
Môi tình vẫn đợi chỉ mình tôi
Chặng đưa buổi ấy lòng chưa đặng
Đồi rã chiều nay chuyện đã rồi
Ngắm lại trăng vàng thêm ngại lắm
Ngôi vờ chợt nghĩ bạc ngờ vôi.

Các Bài họa:
 
LỠ LÀNG ( Y ĐỀ )
Ngân Hà

 
Bữa nói hai mình sẽ kết đôi
Lòng em trống ngực gõ liên hồi
Cha cười , đẹp thế là con đó !
Mẹ bảo , xinh vầy chỉ có tôi
Đúng hẹn mình mong nào thấy tới
Lời sai họ đã chẳng ra rồi
Bơ vơ giữa phố buồn vô lối
Có phải tình đời giống tựa vôi.
 
TÌNH ĐEN BẠC
Thái Chung
 
Côi đắm mơ ngày được cắm đôi
Chồi hong đợi nắng lại chong hồi
Dấy đàn nhạc nổi khơi dàn đấy
Dôi tạ gam sầu tủi dạ tôi
Má hận da sùi phơi mận há
Đồi ra bóng đổ ngỡ đa rồi
Trống giong Lễ hỏi người trong giống...
Bôi vạc đen tình cảnh bạc vôi.
Thái Chung
 
ĐÃ LỠ RỒI
Yên Thái
 
Sôi đợi kén vàng kết sợi đôi
Ngồi hơ lửa ấm ngẩn ngơ hồi
Bóng sa trước mặt làn ba sóng
Môi tấy bên chồng nợ mấy tôi
Hết chận nhân tình ôm hận chết
Thôi rà sổ đoạn tưởng tha rồi
Vái thiên xuống tóc chùa viên thái
Bôi vạc thương cò trắng bạc vôi.
 
LỠ LÀNG
Quang Lê Vũ
 
Thôi đắm say tìm buổi thắm đôi
Ngồi hơ bữa nắng ngẩn ngơ hồi
Gió đây buồm vậy buồn giây đó
Môi tắt nụ chào ngượng mắt tôi
Nặng đó rầu mình tâm nó đặng
Đồi Dâu trước ngõ cảnh đâu rồi
Lạnh chan dạ rét sầu lan chạnh
Ngôi vấn bao mùa tóc ngấn vôi.
 
 
THÔI EM VỀ!
Thạch Hãn

 
Thôi để em về chẳng thể đôi
Ngồi hiên lãng mạn bút nghiên hồi
Gió đưa tự thuở tìm dưa đó
Môi tận xu thời thử mận tôi
Bến đuổi mưa tràn mưa buổi đến
Đồi rêm khói phủ khói đêm rồi
Ngắm đây kẽ mắt nàng ngây đắm
Ngôi vã bên thềm trắng ngã vôi.
 
LCT 27/O6/2O21

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp