Xướng:
 

Lời Cuối Cho Em
Thạch Hãn

 

Mai về nếu chẳng gặp thằng tôi
Hãy nhớ tìm lên tận đỉnh đồi
Lối cỏ mưa hồng đan giữa mộ
Ven bờ nắng nhạt trải đầu ngôi
Hoàng hôn cảnh gió tàn reo trỗi
Hửng sáng mùi hương rã lượn nhồi
Cuộn lẫn trăng ngàn soi nước đổ
Mây vờn tuyết phủ vậy mà thôi ./.

LCT 23/08/2018
 

Họa: 

Hoàng Hôn
Nguyễn Gia Khanh

 

Lặng lẽ trong chiều chỉ bóng tôi
Từng tia nắng oải rụng bên đồi
Đôi nhành liễu đợi người qua lối
Những ánh sao chờ cuộc đổi ngôi
Chẳng bạn nên lòng cơn sóng trỗi
Đành thân để áo vạt sương nhồi
Chân trời đã tím hoàng hôn nhuộm
Có gửi bao tình cũng vậy thôi.


Hồi Họa:
 

Đành Thôi
Thạch Hãn

 

Xin người chớ phải giận hờn tôi
Bởi lẽ tình như gió lượn đồi
Giữa chốn tang bồng ta bỏ cuộc
Bên vườn lãng tử họ tìm ngôi
Còn đâu mỗi bận vần thơ nối
Hết hẳn từng đêm chuỗi mộng nhồi
Cạn mảnh duyên nồng hai lối rẽ
Mong chờ rạn nứt cũng đành thôi ./.

LCT 23/08/2018


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp