Xướng:
 
  Luật Chơi Ông Tạo
-Anhthy-

 
Thang đời bách tuế dạm còn xa
Bảy tám lo chi đến chuyện già(78)
Vét mớ tinh thần còn đôi chút
Nghiêng bầu nghị lực độ dăm ba
Tìm vui tao nhã vài câu phú
Giải muộn tiêu giao mấy cốc trà
Ai bảo kẻ này không thực tế
Khen chê mặc kệ, tớ cười khà !
                   
Khen chê mặc kệ tớ cười khà
Bởi chốn vô thường chẳng thiếu ta
Trọc phú phủi tay về một bến
Cùng đinh nhắm mắt bước chung phà
Đường đua danh vọng mưu cùng chước
Mức đến lương tri chính thắng tà
Ngẫm cuộc thế nhân sau đuổi trước
Luật chơi ông Tạo hóa đố ai mà !
 
• Họa1:

 Tán Thán
(Đảo Vĩ Vận)
-Tịnh Viên-

 
Thi hữu mình vui xướng-hoạ mà
Thẳng, ngay chơi. Sợ quái chi tà.
Nào ai cản, chữ-câu tràn tứ
Mấy kẻ ngăn, qua-bậu... thẳng phà.
Trăng vỡ lâng lâng vờn thủy mặc
Gió ru dìu dặt gợn hồn ta.
Còn đây Song-Cẩm, Phương Châu với:
Kim Lút, Nam Kha, lại Tú Khà.
 
Kim Lút, Nam Kha, lại Tú Khà
Mấy ông trò chuyện cạnh chung trà:
"Tặc - non mưu cháo, tung tài lẻ
Ta - vững chân kiềng, đứng thế ba;
Sông, núi, nợ đành quên tuổi trẻ,
Bạn, tình, thơ chẳng quản thân già...!"
Ổng kêu, hỏi lại: "kêu tui hả"?
Đời kéo thêm gang, há tính xa.
 

Họa 2:

Vòng Đời Mù Mịt 
-Nam Kha-


Vòng đời thăm thẳm mịt mù xa
Vung bút tửng tưng chuyện trẻ già
Tám chục đôi khi sầu "bé bỏng"
Một trăm nhiều lúc bước bôn ba
An nhiên lấp lửng hư hay thực
Tự tại nhâm nhi rượu hoặc trà
Sương khói biết buồn hồn đủ lớn
Ung dung tớ cất tiếng :khà..khà..
 
Ung dung tớ cất tiếng :khà..khà...
Chiếc túi da người..rớt chữ ta
Cát bụi nhẹ nhàng về với cội..
Khói sương man mác lướt cùng phà
Nỗi niềm giấu kín sau lưng áo
Chánh nghĩa hiên ngang trước đỉnh tà
Bỡn cợt rong chơi đùa tạo hóa
Cà lăm tưng tửng..thì...là..mà 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp