Nguyên tác:

Lưới Nhớ
Nam Kha


Em giã từ ta, lạc chốn nào?
 Để hồn ngơ ngẩn cõi chiêm bao
Có đôi bướm trắng sầu miên viễn
Còn chút tình đau nghiêng ngã chao
Mộng dữ chập chờn hoen hố mắt
Đêm sâu thăm thẳm hái trăng sao
Kết thành lưới nhớ nhòa trang giấy
Đẫm vị yêu thương lẫn nghẹn ngào
      


 Hoạ1:

Mộng Du
Tịnh Viên
(Hoán đầu ngôn; Hoán vĩ vận)


ĐỂ ta lạc lõng nửa bờ nào,
EM rót bến ta chút ngọt ngào
 KẾT vị nhớ thương xen Rượu đảo
ĐẪM hương tình ái, lẫn Men chao
CÓ đây tha thiết môi cười gió ?
CÒN đấy dịu dàng mắt chớp sao
ĐÊM đã tàn rồi - men nhạt, cạn
MỘNG bừng, mới biết trải chiêm bao.

 
 
Họa 2:         

Mộng Xuân Mơ Hạ
Mai Quang


MỘNG Xuân mơ Hạ tại ai nào?
ĐÊM lẫn ngày, chiêm lẫn lộn bao
KẾT nợ ba sinh, hương lửa dậy
ĐẪM duyên trần cấu, biển tình chao
ĐỂ vòng cương tỏa tan thành nguyệt
CÒN cuộc yên hà ngập đẫm sao
CÓ phải Ta-Bà lâm trọng ái
 EM xưa mắt ngọt với môi ngào!

 

 Họa 3:

Phương Nao!
Lê Phương Châu


Ta biết tìm em ở hướng nào,
Si tình say mộng ngỡ chiêm bao
Mưa rơi gác vắng trăng mờ khuất
Bến ngủ thuyền khua sóng gợn chao
Thấp thoáng ai qua choàng lụa tím
Chạnh lòng kẻ ở ngóng trời sao
Đông tây Nam bắc phương em đó
Tứ phía tên em thật ngọt ngào !

 
Họa 4:

 Quả Giải Thoát
(Nghịch ý; Hoán đầu ngôn; Đảo vĩ vận; Vĩ vận dị nghĩa).

Tịnh Viên.


(Tương chao, củ quả ngọt ngon
 Để em kết đẫm, có còn mộng đêm ?)

ĐỂ mong đạt đến quả tôi, ngào  (1)
EM phải qua thời khắc luyện, sao:  (2)
- KẾT mối lương duyên cùng củ, quả
- ĐẪM màu nhàn nhã với tương, chao.
CÓ Vô Thường Lẻ người không đếm, (3)
CÒN dục vọng chi túi chẳng bao ?! (4)
MỘNG-Thực, Sắc-Không - đương lý Đạo
ĐÊM, mai Phúc - Huệ dễ chi nào.


*chú thích:
(1)(2): sao, ngào, tôi, luyện: những danh-tính-động từ chỉ trạng thái.
(3) đếm: để ý, đếm xỉa, quan tâm.
(4) túi chẳng bao: lòng tham vô đáy.


 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp