Xướng: 

Luống Mong Chờ
Liêu Đình Tự


Bao ngày ngóng đợi mỏi mòn trông
Ngẫm luống ngày xanh tủi phận hồng
Ngõ thảm tràn mi chiều nắng hạ
Men sầu ngập lối buổi trời đông
Khơi niềm giấc lỡ lời thương vọng
Dõi cảnh phòng đơn ánh nguyệt lồng
Gió trở mùa sang niềm quạnh quẽ
Tơ lòng vướng bận mảnh tình không.
(Phú Yên)

Họa 1: 
 
Trông Đợi
Võ Tấn Hùng


Lá rụng bao mùa mãi đợi trông,
Người đi biền biệt nhạt môi hồng
Thân đơn ngày ngắn lo mưa bấc
Gác vắng đêm dài ngại rét đông
Vườn rộng hắt hiu cơn gió thoảng
Song thưa quạnh quẽ bóng trăng lồng
Nỗi niềm canh cánh đâu san sẻ
Lữ khách sông hồ có thấu không?
Bình Định, 05.04.2018

Họa 2: 


Hiên Lòng Mòn Mỏi
CaDao

Trầm ướt giọt tròn lệ ngóng trông,
Tháng năm ám khói cả duyên hồng
Vấn vương nhánh đợi cùng dâu bể  
Da diết khoảnh buồn giữa phiến đông
Khuya xế ngọn heo may buốt lạnh
Mộng len chiều cát bụi hoang lồng
Lêu bêu trước chót đời còi cọc
Cợt nhã nỗi sầu với bến không.

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp