Xướng:
   
  Mặc Trầm Rẻo Cao

Ca Dao

         Lặng giữa miền khuya lặng tiếng lòng
  Bập bùng ánh lửa cõi mênh mông
     Đầu truông nai tát miền sương lạnh
   Bên suối thỏ đùa áng nguyệt trong
  Khúc gió ngân sầu duyên trắc trở
     Trăng ngàn đổ buốt phận long đong
             Chênh vênh tiếng vượn gieo thương nhớ
  Rưng rức thung sâu lạc giấc nồng

Hoạ 1:
 
    Dạt Dào Tình Biển
 
                                               (Hoán Vĩ Vận; Thuận-Nghịch Đơn Cú Đối-Xứng – Nhị niêm)
 
       (Dinh giang - mạch nối hương thầm
            Dạt dào tình biển, mặc trầm rẻo cao...)
                                    Tặng CD, tác giả nguyên tác:  Mặc  Trầm Rẻo Cao
Tịnh Viên
 
               Mông quạnh chẳng còn thấy quạnh mông
  Nồng say vị biển, mặn say nồng.
   Sóng nhịp, trai hòa vui nhịp sóng
  Lòng mơ, gái thoã rộn mơ lòng.
        Cuối nước chài vung con nước cuối,
             Trong trăng thuyền chở ánh trăng trong.
Lưới gở tôm, cua, sò… gở lưới
                 Đong, lường nhộn nhịp cảnh lường, đong.

Hoạ 2:
 
 Mơ Hồ Mắt Sâu
 Nam Kha
 
 Sâu mắt tàn đêm phút lạc lòng
      Mơ hồ trầm mặc giữa miên mông
   Bỗng dưng nhơ nhớ nàng thơ lạ
        Bất chợt rưng rưng nước mắt trong
Sóng cũ dâng đầy, em có biết?
      Trăng xưa rót lạnh, gió nào đong?
  Gầy khô quay quắt trơ thân xác
    Hóa đá còn vương chút ấm nồng
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp