Xướng:

Men Thơ
Thạch Hãn

 

Rượu ngả nghiêng nằm tớ cũng say
Trần gian tội lỗi thế ai bày
Trăng chiều dỗi mộng chờ ru gió
Biển tối ghen tình đợi dỗ mây
Trước ngõ người trêu tà lụa mỏng
Đầu hiên kẻ gợi tấm lưng gầy
Ta còn viết nổi vần thơ ngọng
Sẽ khiến cho nàng đủ dại ngây ./.

 

Họa:
 

Nhẹ Bước Thu Đi
Nguyễn Gia Khanh

 

Men tình chẳng chuốc vẫn ngà say
Viễn cảnh đùa chi khéo đặt bày
Cạnh ngõ lơi là hoa rủ bướm
Trên trời õng ẹo gió vờn mây
Vì thơ thẩn ước niềm mơ huyễn
Để ngậm ngùi trông nét liễu gầy
Vớt những phai tàn ta chợt hiểu
Thu đà nhẹ bước giữa hồn ngây.

 

Đối họa:
 

Quê Nghèo
Thạch Hãn

 

Mộng vẫn lưng chừng giấc chửa say
Dòng thơ cuộc tửu trắng đen bày
Mây tàn buổi lạnh treo đầu núi
Nắng vỡ trưa hè ngủ cạnh mây
Vẫn lối về quanh bờ biển nhạt
Còn đêm hẹn giữa bến trăng gầy
Quê nghèo uốn lượn theo dòng chảy
Để những khi nhìn dạ ngất ngây ./.

Thạch Hãn

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp