Xướng:

Miền Khuya
Ca Dao
           
Mành thỏ giăng tơ đẫm ngọt ngào,
Trơ sầu bến nước lạnh ngàn sao
Liễu đan tiếng cuốc se câu đợi
Gió ghẹo cánh chuồn gợn sóng chao
Lưng lửng ấm trà, kìa chẳng mấy
Vợi vơi bình rượu, nọ là bao
Đêm tàn đối bóng trăng cùng nguyệt
Nhớ khúc thiên thai  lạc cõi  nào.
 
Họa:
 
Nhớ Thuở Xa Quê
Trúc Nguyên
 
Nhớ thuở xa quê lắm nghẹn ngào
Bến thuyền thưa vắng lặng trăng sao
Dòng xuôi sóng vỗ âm hoài đợi
Nước chảy bèo trôi tiếng vọng chao
Ngậm nỗi chia ly xa mái ấm
Ôm niềm giã biệt khóc chiêm bao
Quê người xứ lạ đêm ngày nhớ
Ngoảnh lại quê đâu...biết hướng nào?
 
California, 20-08-2019
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp