Xướng:
 
Mong Qua Đại Dịch
Trúc Nguyên
 
Cầu mong đại dịch chóng qua thôi
Thế giới giờ đây điêu đứng rồi
Phố xá đìu hiu đều đóng cửa
Thôn quê lặng lẽ thảy im hơi
Nhân sinh chết chóc, tâm sầu muộn
Vận nước lung lay, dạ bấn hồi
Vũ Hán Rô Na tràn mọi nẻo
Mỗi ngày mỗi lắm hỡi người ơi!
 
California, 29-03-2020
 
Hoạ 1:
 
Mong Qua Đại Dịch
Minh Đạo


 
Xem lần đại dịch nhắc lòng thôi,

Ách nạn trần gian lướt đến rồi!

Xót lắm… đìu hiu nhà đóng cửa!

Thương nhiều… khổ cực bệnh tàn hơi.

Niềm đau vực dậy càng tâm lắng…

Nỗi hoảng ghìm lo đủ dạ hồi…

Co vid không tha ai hết thảy!

Luôn cùng giúp sức mọi người ơi…
 
 

30/3/2020
 
 
 
Họa 2:

 
Mong Qua Đại Dịch
 Viên Minh
 

Khổ dịch thương người nguyện thoát thôi!

Tai ương ập đến nói không rồi…

Lên chùa giảm tiếp đều cài ngõ,

Xuống phố lơ kề chẳng hắt hơi.

Rõ ngẫm thời đau nguyền tính cải…

Cùng xem thế loạn quyết tâm hồi…

Luôn thầm cảm động lòng nhân đức…

Vật chất, tinh thần để nạn rơi…
 

 
30/3/2020


 
Họa 3:
 

Chung Tay Chống Dịch

TT. Thích Đồng Thiện
 

Trần gian đại nạn khổ ôi thôi!

Há lẽ nhân gian chuyển kiếp rồi

Vũ Hán tiêu điều ngăn cấm cửa

Hoa Kỳ tan tác lặng im hơi.

Cô Vy Pháp Đức thêm sầu muộn

Vi Rút Ý Hàn chửa vãng hồi

Thế giới dịch tràn lan khắp nẻo

Chung tay chống dịch hỡi người ơi...!


California, 30-03-2020 

 
Hoạ 4:
 
Cách Ly Đẩy Lùi Dịch
TT. Thích Giác Chính
 
Chửa biết bao giờ dịch mới thôi?

Trần gian đau khổ nói không rồi,

Hoa Kỳ Nhà Trắng cài then cửa.

Nước Ý thành Rom tắt lịm hơi.

Vi rút nhởn nhơ, người khiếp sợ

Cô Na càn quét, thánh bồi hồi..
Chung tay chống dịch, người tuân thủ.

Tự giác cách ly các bạn ơi!
 
California, Chiều 30-03-2020
 
Hoạ 5:
 

Chung Tay Trừ Corona
Trúc Nguyên

 
Sát sanh hại vật bớt đi thôi

Biển khổ nhân gian thấm đủ rồi

Dịch hoạ lan tràn đe tánh mạng

Tai ương bủa ập khép làn hơi

Năm châu lãnh đạo tìm phương cứu

Bốn biển danh y kiếm cách hồi

Triệt gốc Rô Na dìu mạng sống

Mở đường kinh tế bước lên ngôi...!


 
California, 30-03-2020
 
Hoạ 6:
 
Tình Trong Mùa Dịch
Như Thị
 
Vi rút tung hoành chẳng chịu thôi
Thù chung Thế Giới phải đây rồi
Còn trông Quốc Độ thôi gào khóc
Để thấy Ta Bà khỏi cạn hơi
Trường học vắng Em lòng khắc khoải
Nhà thương thêm Chị dạ bồi hồi
Choàng vai bốn biển là huynh đệ
Chia sẻ ân tình hỡi bạn ơi !
 
Quý Xuân Canh Tý   
 
Hoạ 7:
 
Kiếp Nạn
 Mai Lộc
 
Đại dịch toàn cầu thảm quá thôi
Phải chăng tận thế đến nơi rồi?
Chính quyền luống cuống tung tài chánh 
Bác sĩ quay cuồng kiệt sức hơi.
Xác chết lửa thiêu hồn phảng phất
Người thân mắt tiễn dạ bồi hồi.
Chiên tranh quyền lợi thôi ngừng giết
Kiếp nạn muôn đời trái đất ơi!
      
   30/03/2020
 
Hoạ 8:
 
Vững Tin Chạy Chữa
Trần Như Tùng
 
Hoành hành ba tháng vẫn chưa thôi
Cô Vít gây bao thảm họa rồì
Cả vạn con dân đang trĩu gánh
Hàng ngàn sinh mạng đã im hơi
Tiếng chuông hoàn vũ lời vang sóng
Cửa tự nhân gian mõ đổ hồì
Phật độ, trờì thương ngườì gắng gỏỉ
Dốc lòng chạy chữa, vững tâm ơi!
 
Hoạ 9:
 
Chung Tay Chống Dịch

ĐĐ. Thích Hạnh Trí


 
Chung tay chống dịch mạnh lên thôi, 

Thế giới điêu linh hết cả rồi

Phố xá thành quê người lặng tiếng

Chùa đền chợ quán khách im hơi

Phập phồng bốn biển đều lo sợ

Bối rối muôn nhà thảy bồi hồi

Cửa kín then cài hoen mắt lệ

Cô-na tìm ẩn hại tràn nơi...!


 
California 30/03/2020 
 


Hoạ 10:
 
Vững Tin
Nguyễn Huy Khôi
 
 Khổ tận-phước về, tất đến thôi,
Khôn lo hậu dịch,...dẫu qua rồi.
Vực nền kinh tế mau hoàn lại,
Nối nhịp giao thương sớm phục hồi.
Vạn chốn ríu ran lời trẻ nhỏ,
Muôn vùng rộn rã tiếng xe hơi!
Mầm xanh sự sống vươn chồi lộc,
Vui sướng nào bằng Tổ Quốc ơi?!
 
 31-3-2020
                        
 Hoạ 11:
 
Thành Tâm Khấn Nguyện
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
 

Đại dịch năm nay sợ quá thôi,

Bao nhiêu sinh mạng thác oan rồi.

Người già COVID chờ ngay cửa,

Trai trẻ Cúm Tàu dọa cúp hơi.

Cả nước ngóng tin lòng mỏi mệt,

Toàn dân mong thuốc dạ bồi hồi.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Khấn nguyện thành tâm Pháp Hữu ơi!
 


Mar.30/2020.


 
Hoạ 12:
 
CORONAVIRUS
Minh Thuý
 
Đại dịch mai này sẽ dứt thôi 
Trần gian đã thấy khổ nhiều rồi 
Bao nhà cửa ngóng như ngừng thở 
Xã hội dòng chờ tưởng tắt hơi 
Phố chợ im lìm người thấp thỏm 
Làng quê vắng vẻ kẻ bồi hồi 
Tâm Kinh Bát Nhã trì an tịnh 
Niệm Phật mong cầu thoát khổ ơi 
                 
 30/3/2020
 
Hoạ 13:
 
QUÁN ÂM BỒ TÁT Mẹ Hiền Ơi
Mộng Lệ An
 
Hỏa tai xứ Úc mới vừa rồi
Lại đến Cô Vy khắp mọi nơi
Mới đó xót xa Ý khốn khổ
Giờ đây sửng sốt Mỹ rụng rời
Thương người hấp hối xa con cháu
Tội kẻ cách ly gần tháng trời
Biết đến bao giờ mới hết nạn
Quan Âm Bồ Tát Mẹ Hiền ơi!
 
30/3/2020 
 

Hoạ 14:
 
Kiên Cường Chống Dịch
Đức Hạnh
 
Diệt những vi [1]Tàu sẽ chóng thôi!
Ngừa ngăn chống dịch trải qua rồi
Ngồi im một chổ hằng yêu nước
Nhảy nhót muôn đường sẽ lặn hơi
Bệnh nhiễm qua đời nghe khủng khiếp
Nguồn lây vọng cảnh thấy bồi hồi
Ngành y cố dập con vi rút
Cả nước luôn phòng… hỡi bạn ơi!

 01 04 2020
[1] Virus Corona


 
Hoạ 15:

 
Khổ Tận Cam Lai 
Mai Xuân Thanh


 
Ngăn chận cô rô Vũ Hán thôi

Người ta điêu đứng thất kinh rồi

Ước mong lục địa trời cho thở

Cầu nguyện năm châu đất tiếp hơi

Quỉ ám con người tâm trí loạn

Ma hành nhân thế kiếp luân hồi

Ơn Trên chấm dứt con virus

Khổ tận cam lai thế giới ơi!


 
Ngày 31/03/2020
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp