Xướng:

MỘNG QUA
Nguyễn Gia Khanh

 

Đây còn tưởng thắm mộng ngày qua
Bóng lẻ chiều phai nắng nhạt nhòa
Bầy lạc mãi đau hồn nhạn vắng
Bến sầu thêm tủi nỗi thuyền xa
Ngây thơ thuở bạn trao vàng đá
Vụng dại môi ai gửi ngọc ngà
Đày đọa bước đưa chân mệt mỏi
Vây buồn bỗng lại nhớ người ta.

 

Đọc nghịch:
 

Ta người nhớ lại bỗng buồn vây
Mỏi mệt chân đưa bước đọa đày
Ngà ngọc gửi ai môi dại vụng
Đá vàng trao bạn thuở thơ ngây
Xa thuyền nỗi tủi thêm sầu bến
Vắng nhạn hồn đau mãi lạc bầy
Nhòa nhạt nắng phai chiều lẻ bóng
Qua ngày mộng thắm tưởng còn đây.


Họa:
 

NHẤT TA
Phan Ý Nhân

 

Đây tưởng đã sầu lắng tuổi qua
Cảnh vương hình cũ rượu chan nhòa
Bầy chim biệt giã chiều mây vắng
Lũ sóng mong chờ đảo biển xa
Ngây dại nỗi lòng nơi nhiễu lụa
Ngẩn ngơ niềm ái nẻo giăng ngà
Đày mơ giấc liễu cùng đôi sánh
Vây mộng giữa tình nhất chỉ ta.

 

Đọc nghịch:
 

Ta chỉ nhất tình giữa mộng vây
Sánh đôi cùng liễu giấc mơ đày
Ngà giăng nẻo ái niềm ngơ ngẩn
Lụa nhiễu nơi lòng nỗi dại ngây
Xa biển đảo chờ mong sóng lũ
Vắng mây chiều giã biệt chim bầy
Nhòa chan rượu cũ hình vương cảnh
Qua tuổi lắng sầu đã tưởng đây


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp