Xướng:

Mộng Thấy Song Nguyên
 Tịnh Viên

 
Há lạc Bồng Lai hoặc Cửu Tuyền,
Đêm rồi nằm mộng thấy Song Nguyên
Ôm chào thân ái vòng tay siết
Cất tiếng tiêu dao khúc nhạc thiền
Bát Nhã thuyền đưa rời hiện nghiệp
Di Đà tâm nhiếp nở hồng liên
Rằng thưa: - Bác “nối đời chơi tiếp*” ?
Bác đáp: - “Ồ không! Thẳng bến Thiêng”!
 

California, rạng sáng  1/1/2020
*Câu nói để đời của SN khi còn tại thế

 
Họa:

Hỏi Song Nguyên
(Đầu năm mới, cùng T.V. nhắc nhớ bạn quá cố, thư pháp gia, nhà thơ, nghệ sĩ sáo trúc S.N.)
Mai Quang

 
Tớ chưa tới số đáo hoàng tuyền,
Muốn biết, e vầy: hỏi bác Nguyên
 Cỏi đến nét chơi còn  lộng bút
 Chốn về  âm vọng  chỉ vi  thiền?
Tình già  gặp lại bao hồng đóa                                                     
 Tâm đạo bừng lên mấy sắc liên?
 Thi phẩm Mời Trà chung xuất bản
Dăm từ có lọt tới cung Thiêng?
1/1/20020

Hằn Mãi Trong Em
Quỳnh Hương


Người đi biền biệt cõi huỳnh tuyền
Hằn mãi trong em nét bút Nguyên
Hình ảnh Nguyệt Cầm ngời kí ức
Vần thơ Dốc Lết ngát hoa thiền
Thẫn thờ cuối phố đau hồn giấy
Lóng ngóng bên chiều tiếc phận Liên.
Những ngỡ muội huynh ngày gặp gỡ.
Bàng hoàng khoảnh khắc bác qui thiêng.

Hồn Thiêng
Nam Kha


Biết đâu gặp lại chốn huỳnh tuyền,
Cùng đối ẩm nhà thư pháp Nguyên
Ôn lúc sườn non vung bút hoạ
Nhớ khi lưng dốc tựa mây thiền
Trở về nguồn cội sầu hoang địa
Trôi nổi trăng ngàn khóc bạch liên
Ngọn lửa tâm tư hương vị ngọt
Mời trà chưa cạn hoá hồn thiêng.

***

Cả 2 bài Hoạ “Hỏi Song Nguyên” của bác Mai Quang và “Hồn Thiêng” của bác Nam Kha đều có nhắc tới Trà, Tịnh Viên xin Chuyết Hoạ cho cả 2.
Đây như lời Cầu nguyện của TV tiễn bác Song Nguyên về miền An Lạc và chiêm vọng 1 người anh Cả.
A Di Đà Phật.

——-

膽 望 故 兄
CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH

Hoạ Tá Vận (*)
-Tịnh Viên

一 为 流 星 照 夢 泉
Nhứt vị lưu tinh chiếu mộng tuyền

信 號 詩 友 過 桃 源
Tín hào thi hữu quá Đào Nguyên

忘 川 凶 浪 雲 舟 挒
Vong Xuyên hung lãng vân châu lướt

樂 界 清 莊 法 鳥 襌
Lạc Giới thanh trang pháp điểu thiền

開 具 三 乘 登 佛 國
Khai cụ Tam Thừa đăng Phật Quốc

同 身 不 退 禦 金 莲
Đồng thân Bất Thối ngự Kim Liên

薦 茶 人 他 還 未 醒
Tiến trà, nhân thế hoàn mùi tỉnh

又 已 安 閒 永 永 天
Hựu dĩ an nhàn vĩnh vĩnh thiên.


(*) Tá Vận
Vần Thiêng (hoàn toàn Nôm) nên T.V thay bằng Thiên (trời). Ý nghĩa câu Kết vẫn không khác.


•Dịch nghĩa:

CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH


Một vì sao băng chiếu ánh sáng vào suối mơ
Báo tin 1 vị thi hữu vừa ghé qua cõi Đào Nguyên (rồi đi)...
Ngang sông Vong Xuyên có sóng dữ, thuyền mây vẫn lướt
Ở Cực Lạc chim nói Pháp đang thiền (chờ thi hữu tới)
Mở cỗ xe Tam Thừa đi về nước Phật
Cùng các Bồ Tát ngự ở sen vàng
Nhân thế được anh “Mời Trà” vẫn chưa tỉnh giấc say trà
Mà anh đã về nghỉ mãi ở cõi vĩnh hằng rồi.

•Dịch thơ:

CHIÊM VỌNG CỐ HUYNH


Một ánh sao băng chiếu mộng tuyền
Báo tin thi hữu ghé Đào Nguyên
Sông Vong sóng dữ thyền mây lướt (1)
Cõi Lạc nhà lương chim pháp thiền
Mở cỗ Tam Thừa vào Phật Quốc
Cùng hàng Bất Thối ngự Kim Liên
Mời Trà, nhân thế còn chưa tỉnh(2)
Anh đã an nhàn nghỉ chốn thiêng.


(1) Vong Xuyên ( 忘 川 ): sông quên.
Cầu Nại Hà bắc qua sông Vong Xuyên.
(2) Mời Trà còn là Thi phẩm cùng tên, Mai Quang đồng tác giả.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp