Xướng:

 
Một Mai
Nguyễn Gia Khanh

 
Lặng lẽ nơi này chỉ bóng ai
Tường đông thuở ấy nỡ then cài
Cung đàn lỡ phím đang chùng lạnh
Lối cỏ không người cũng nhạt phai
Vẫn đó niềm xưa hồn khảm mộng
Còn đây ngõ nhỏ dấu in hài
Âm thầm lẻ bước trên đường cũ
Mới hiểu ân tình đã một mai.

Họa:
 
 
Lặng Lẽ
Ca Dao

 
Bến trơ, thuyền đã rẽ duyên ai,
Khuất sướt bờ vui biếng lược cài
Đáy vực sầu rơi ngày héo hắt
Bước đời oằn xót mộng phôi phai
Thẫn thờ sóng lẻ mòn rêu đá
Da diết xuân đơn lạnh gót hài
Đành nhặt lời thương trong lá mục
Buộc hồn chạm khói với sương mai!
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp