Bài xướng:

Một Thoáng Bâng Khuâng
 
      Hải Ly

 Thu đến bâng khuân nhớ Đá Bàn
 Chòi tranh cầu khỉ bạn mời sang
 Mép vườn dưa chuột treo dăm quả
Triền suối già hương bén mấy hàng
Bếp lạnh quét lu còn nhúm gạo
Giường tre manh chiếu độ vài gang  
Hồn thơ lặng lẽ theo dòng nước
Cúm núm chiều kêu vọng tím ngàn
                                

 
Bài họa:

Đá Vọng Phu

 Thạch Trung

Tượng đá kìa ai – chốn thạch bàn?
Xuân sang ờ nhỉ - đã xuân sang
Lung linh gương bạc mây soi bóng
Run rẩy cành sương lệ nhỏ hàng
Vũ trụ tuổi đời chừng mấy kỉ?
Nhơn xinh tấc bóng được bao ngày?
 Miên man nước chảy về đâu nhỉ?
Vắt vẻo sườn non nguyệt cuối ngàn
                                     
                              
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp