Xướng: 
 
Mưa Đông
Hoài Thu
 
Ngoài kia gió lạnh chuyển vào đông,
Tí tách giọt mưa chạnh cõi lòng
Nỗi nhớ giăng đầy đêm tĩnh mịch
Sợi buồn phủ kín khoảng mênh mông
Khung trời kỷ niệm nào phai nhạt
Hình bóng người xưa mãi đợi trông
Cảnh cũ còn đây sao nỡ vội ...
Cuốn bay chiếc lá thả trôi dòng.
            
Họa:
 
Giao Mùa
Nam Kha

(Họa đảo vận)

 
Nguồn suối ngọt xưa chảy ngược dòng,
Thầm thì đồi núi mỏi mòn trông
Đầy vơi....mỏi mắt miền hoang lạnh
Nặng trĩu...oằn vai nỗi ước mong
Ai rót say hồn...niềm hạnh ngộ
Ta mơ cất cánh..phút mềm lòng
Vàng thơm hoa cỏ pha màu úa
Ngọn gió tình cờ sưởi ấm đông.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp