Xướng:

Mưa Đông
Hoài Thu


Ngoài kia gió lạnh chuyển vào đông
Tí tách giọt mưa chạnh cõi lòng
Nỗi nhớ giăng đầy đêm tĩnh mịch
Sợi buồn phủ kín khoảng mênh mông
Khung trời kỷ niệm nào phai nhạt
Hình bóng người xưa mãi đợi trông
Cảnh cũ còn đây sao nỡ vội ...
Cuốn bay chiếc lá thả trôi dòng.


Họa:

Giao Mùa
(Họa đảo vận)
Nam Kha


Nguồn suối ngọt xưa chảy ngược dòng
Thầm thì hoa cỏ mỏi mòn trông
Đầy vơi mướt mát miền hoang lạnh
Nhẹ nhõm muộn màng nỗi ước mong
Ai rót say hồn.....niềm hạnh ngộ
Ta mơ chắp cánh...phút mềm lòng
Vàng thơm đồi núi pha màu nhớ
Ngọn gió tình cờ ve vuốt đông.


 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp