Xướng: 
 
Mùa Đông
Như Thị
 
Ảm đạm treo MÙA buổi lập Đông
Lạnh lùng khốn quẫn với Mùa Đông
Gọi Mùa chuyển tiết giăng mưa bão
Cầm lũ giao Mùa bủa gió Đông
Đau đáu Mùa màng nhìn đất nước
Quê Mùa ruộng lúa đợi trời Đông
Tầng mây vần vũ Mùa tê tái
Dơi được Mùa thiền trọn giấc Đông
 

Họa: 
 
 
Mùa Đông
Sông Thu

 
Thấm thoát theo Mùa đã tiết Đông
Mùa sang lạnh lẽo với trời Đông
Đón Mùa Đông đến tràn sương giá
Gọi gió Mùa về tô nét Đông
Đông mãi lạnh lùng Mùa bão lũ
Mùa luôn ảm đạm tháng ngày Đông
Phải chăng Đông mãi Mùa thương nhớ
Mùa ngẩn ngơ sầu rét mướt Đông.

Họa 2: 
 
Mùa Đông
Như Thu
 
Giao Mùa chớm lạnh cả miền Đông
Hớn hở xem Mùa dạo phố Đông
Nắng gọi Mùa nên từ giã tuyết
Mây cười Mùa mải đợi chờ Đông
Còn lo lắng bão trôi Mùa thóc
Vẫn nhớ thương Mùa vượt biển Đông
Hỏi có bao Mùa ta đáp vội
Bốn Mùa Xuân, Hạ, với Thu,   Đông!
 
Họa 3: 
 
Mùa Đông
NS

 
Rầu rĩ mưa hoài đón Chúa Đông
Bâng khuâng nhớ Mẹ lúc vào Đông
Đất trời ảm đạm Mùa đông tuyết
Cảnh vật tiêu điều ngọn tiết Đông
Lạnh lẽo cô đơn Mùa bão tố
Âm thầm ray rức buổi hàn Đông
Thu đi để lại  Mùa tan tác
Ai biết tình này vỡ tại Đông ?

Họa 4: 
 
Chạnh Đông
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Dình Diệm 
 
Gió lạnh đến Mùa chuyển tiết Đông
Theo Mùa gió thổi tái tê Đông
Mùa về mưa nối sầu cây cỏ
Bấc gọi Mùa theo quạnh mái Đông
Xóm vắng Mùa chìm thương phận bướm
Mùa heo hút lối nhớ tình Đông
Chơi vơi dặm liễu Mùa xa cách
Chạnh dạ tơ lòng lặng lẽ Đông
8.11.2018

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp