Xướng: 

Mùa Đông Và Nỗi Nhớ
Thạch Hãn

 

Ta cùng chén rượu thẫn thờ say
Muốn mượn vần thơ để giãi bày
Mộng giữa đêm dài đang sải bước 
Mây đầu biển rộng cũng chờ bay
Nhìn trăng đảo bóng soi bờ liễu
Dõi nước vờn sao rọi hẻm lầy
Chỉ thấy đông về bên ngõ đợi
Nhưng người mất biệt kể từ nay ./.

 


Họa: 
 

 

Đông Này Tiễn Biệt
Nguyễn Gia Khanh


Cạn chén quan hà mãi chửa say
Ngoài song lạnh lẽo gió đông bày
Chia dòng lệ tủi âm thầm tiễn
Níu mảnh thu tàn vội vã bay
Kẻ dõi sầu đưa hồn gợn sóng
Người đi lặng ruổi bóng in lầy
Ân tình đã gửi hoài phương ấy
Bỗng lẻ loi đường tự bấy nay.

 

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp