Bài Xướng:
 

Mùa Tương Ngộ
Mặc Phương Tử
 
Cùng một dòng trong – bến lở bồi
Cát nằm nghe vọng tiếng sông trôi.
Mây đùn đỉnh bạc xua phương nắng
Ráng đọng chiều lam điểm sắc trời.
Dâu bể dẫu lên màu mộng ước
Tâm tình còn rót chén đầy vơi !
Hẹn nhau viễn khách mùa tương ngộ,
Đếm bước thời gian, gõ bước đời.
                           
Bài họa:

 Tâm Sự
Kha Tiệm Ly
 
Trăm năm bên lở ngóng bên bồi
Mà nước dòng sâu cứ lặng trôi!
Muối mặn vẫn mang tình nghĩa biển
Non xanh nào nhạt sắc mây trời.
Đệ huynh bốn biển còn chưa thỏa,
Sĩ khí một bầu há để vơi!
Cung kiếm chẳng theo cùng vó ngựa,
Nên đem thi phú trả ơn đời.
               
                                
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp