Xướng:

Mùa Xoan Nở
Nguyễn Gia Khanh


Đến hẹn kìa xoan đã nở đầy
Như mùa ấy lại bủa về đây
Còn vương nẻo cũ ngàn hoa thắm
Vẫn thoảng vườn xưa một bóng gầy
Tiễn bạn nghiêng chiều bông tím đổ
Nghe hồn vỡ mộng bướm vàng bay
Dường bao kỷ niệm loang đường vắng
Nhớ thuở người đi... chạnh nỗi nay.

Họa:

Cảnh Vắng
Trúc Nguyên


Mây tan nắng hiện ánh dương đầy,
Cỏ biếc tùng xanh gió thoảng đây
Bóng ngã hoa đơm tươm sắc thắm
Chiều nghiêng trúc vẫy nhịp thân gầy
Ta về nhẹ bước nghe chuông đổ
Khách đến thoáng nhìn ngắm lá bay
Đất lạ quê người thêm cảnh vắng
Niềm riêng khắc khoải chạnh phương này.

California, 25-03-2019
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp