Xướng : 


Mừng Con Chào Đời
Bửu Tùng


Trẻ khóc chào đời cất tiếng vang
Vừa nghe hạnh phúc chảy đôi hàng
Cha nhìn cánh mũi dài xinh xắn
Mẹ ngắm bờ môi thắm dịu dàng
Chín tháng nuôi thai đầy nghĩa dưỡng 
Mười ngày chuyển dạ trĩu tình mang
Vuông tròn mẫu tử niềm vui hát
Cảm tạ Trời cao tặng đóa vàng


Họa:
 
Không Gì Sánh
Trần Như Tùng

 
Một tiếng OA reo tựa ngọc vang
Đời ta giờ đã bước lên hàng.
Đợi chờ cái buổi đầy hoan hỉ
Vất vả bao phen chẳng dễ dàng.
Cuộc sống người cha vào bận rộn
Niềm vui bậc mẹ thật mênh mang.
Đôi son thêm thắm không gì sánh
 
Nào phải cầm như bắt được vàng .
 
       
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp