Xướng: 


Mừng Giáo Tám  Sắp Bắt Con Hưu
Kim Lão Tà

 
Chúc mừng Giáo Tám sắp về… “hu”*,
Thoát nạn trò kiêu; xếp nẹt... hù
Đầu  nghiệp  đưa mình vào… “dáo dác”
Cuối phần lãnh lớp trợt… “mù u”    
Gặp thời đất mẹ dường không... khớp
Đụng lũ trời con khoái trật... cù
Chắc lúc ngưng nghề... “mô phạm” hẳn
Sướng rần đỉnh trốt... tới khe khu?!


(*hu: âm địa phương đọc HƯU là HU)

Họa:

Cảm Ơn
CaDao

 
Cảm ơn Kim Lão tặng thơ “hu”,
Mừng Tám tui đây thoát bị hù
Ba bảy lớp qua nghề cứng dác
Năm lăm tuổi cũ nghiệp trầm u
Bao nhiêu bụi phấn rơi buồn lặng
Là bấy niềm đau đẩy té cù
Trò, bảng bây giờ là kỉ niệm
Chôn vùi nên chẳng sướng toàn khu.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp