Xướng: Mừng Văn hữu Văn Hùng Đốc Sinh Nhật lần thứ 77

Mai Quang.

Mừng anh hai bảy cái xuân xanh,
Bỏ Lão Lai (1) xa, đọ Lão Bành (2)
Một thuở nằm lòng văn hóa Việt
Từng khi đứng lớp ngữ ngôn Anh
Vác ngà tới ngõ nghe ngà mắng
Lảnh việc vào thân biết việc hành!
Chân cứng đá mềm xin chúc đó
Chiều chiều ra vợt mấy đường banh! (3)
 
 
Chú:
 
(1)   .Lão Lai Tử: (Trong Nhị Thập Tứ Hiếu)
 Người nước Sở, sanh vào thời Xuân Thu, thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Lúc ông được 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống rất thọ. Ông sợ cha mẹ buồn khi thấy mình già nên ông thường mặc quần áo sặc sỡ rồi múa hát trước mặt cha mẹ để làm vui cha mẹ; lại có khi bưng nước giả bộ trợt té ngồi khóc oa oa như con nít làm cha mẹ phải bật cười.
(2)   .Bành Tổ: Chỉ người sống lâu.
Theo "Thần tiên truyện" thì Bành Tổ là người họ Điền tên Khanh, là cháu 6 đời vua Chuyên HúcVua Nghiêu phong cho ông đất Đại Thành (tức Bành Thành - Từ châu) vì thế nên gọi ông là Bành Tổ. Trải qua nhà Hạ đến cuối nhà Ân, ông đã 767 tuổi mà vẫn còn khoẻ, được mời ra giữ chức Đại phu (theo Wikipedia).
(3)   Anh VHĐ là cầu thủ quần vợt.
 

Họa 1: Chúc Mừng Sinh Nhật Chú Văn Hùng Đốc

Trần Minh Hiền
 
Chú Đốc tuổi tròn bảy bảy xanh,
Giai niên bách lão sánh Ông Bành
Giữ gìn cội rễ văn minh Việt
Học hỏi tinh hoa xã hội Anh
Lặng lẽ dựng xây, như kiến thiết
Âm thầm cống hiến, tựa tu hành
Niềm vui cuộc sống luôn chia sẻ
Hạnh phúc bạn bè đánh trái banh!

 
 Orlando ngày 14 tháng 1 năm 2016
 
 
Họa 2:  Mừng sinh nhật Đốc Huynh

Vinh Hồ
 
Bảy bảy còn hơn cả tuổi xanh,
Xông pha, tháo vát tựa ông Bành
Nhiều khi xuất khẩu thành thơ Việt
Lắm lúc làm sư dạy tiếng Anh
Suốt tháng thường lên giao xuống tiếp
Quanh năm cứ hết họp rồi hành
Ngà voi vác mãi không còn nặng
Mới tảng sáng ra đã đánh banh.
 
14/1/16

 
Họa 3: Chúc Mừng Sinh Nhật Chú Văn Hùng Đốc
 
Ca Dao
 
Mừng Người vững chải tựa tùng xanh,
Thọ vút non cao đọ bác Bành
Lìa quê gìn giữ khuôn lề Việt
Xa xứ trau dồi nếp sống Anh
Một câu “trách nhiệm” thơm tình lý
Hai chữ “đồng hương” giỏi thực hành
Chúc Chú sân nhà luôn mạnh mẽ
Mấy đường lã lướt lúc giao banh!


Họa 4: Mừng Sinh Nhật Văn Hùng Đốc


Anh Thy
 
Song Thất còn vương cái tuổi xanh,
Phải chăng “gene” điệp với ông Bành*
Quê hương trải nghiệm văn chương Việt
Viễn xứ tô bồi pháp ngữ Anh
Gánh việc Cộng Đồng dù bị mắng
Chủ biên Trang Mạng **sá chi hành
Dưỡng sinh, quần vợt chơi nhiều món
Có lúc“công lầu”***,  lúc bắt banh. 
 
Ghi chú:

* Gene = Đơn vị nhiễm sắc thể di truyền.
** Trang web http://www.hoininhhoaducmy.com/
      http://hoininhhoaducmy.com/_html/vannghe/index.html  .
 * ** Cầu lông = Vũ cầu, trái cầu làm bằng lông gà.

Họa 5: Song Thất

Nông gia Hai Lúa

Thất thất ngon cơm tóc vẫn xanh,
Độc thân nào sợ chuyện tam bành
An lòng mấy mợ kêu bằng Cụ
Bất kính nhiều cô dám gọi Anh
Tự tại khoan thai đời lẻ bạn
Ung dung hạnh phúc thuở song hành
Thừa giờ xướng họa thi ca nhạc
Rảnh rỗi tìm sân ta dợt banh.


 NJ 1/15/2016
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp