Xướng: 
 
Nắng Thu
Phạm Kim Lợi
 
Vẫn trải bên thềm sợi nắng thu
Cành cây trước ngõ bọn chim gù
Hòa bao sữa ấm con hờn  dậy
Sưởi những mầm non mẹ hát ru
Tận cuối chân trời mây vẫn trổ
Vời  xa lưng rẫy gió đang vù
Tâm hồn lắng đọng nhiều ân nghĩa
Thỏa nỗi say lòng chén rượu tu
 
Họa 1:

Chiều Thu
Như Thu
 
Khung trời ảm đạm suốt chiều thu
Tổ ấm bồ câu mãi gật gù
Nửa góc sân vườn vui gạo giã 
Hai đầu tiếng võng ngọt lời ru
Sao người chốn cũ luôn biền biệt?
Phải khách đường xa vẫn mịt mù?
Cánh nhạn ngoài kia dường đã mỏi!
Đêm về lặng lẽ rót bầu tu!
 
Họa 2:

Mưa Thu

Thủy Lâm Synh
 
Bên thềm thánh thót giọt mưa thu
Chốc chốc xa đưa tiếng cuốc gù
Róc rách bên khe lời suối hát
Trầm hùng đỉnh núi điệu thông ru
Tam quan huyền ảo choàng mây vấn
Ngõ trúc đong đưa tạc gió vù
Bảng vắng âm u hồn sĩ khí
Đền thiêng vất vưởng phách non tu
 
Aug. 29, 2018
 
Họa 3:
 
Mùa Thu Mới
Phạm Duy Lương
 
Cây rừng tím nhuộm ráng đầu  thu
Tán rộng làn đưa bóng gật gù
Rộn rã đường xa dồn nhịp bước
Êm đềm ngõ trước  vọng lời ru
Nhành hoa mới hé hương thầm ủ
Cánh bướm vừa sang tiếng rộn vù
Bốn phía  muôn màu đua trổi dậy
Cúc vàng hứng cả nắng chiều tu
 
Họa 4:

Chiều Thu
Sông Thu

 
Rải rác hiên thềm những lá thu
Ngoài sân đều đặn tiếng câu gù
Xạc xào gió thổi ngân lời hát
Êm ái võng chuyền quyện khúc ru
Áo lụa ai qua tà phất nhẹ
Hoa dầu cây thả cánh bay vù
Tàu rời ga lẻ trong chiều muộn
Còi hú xa dần vọng ...tú... tu
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp