Xướng:
 
NGẪM LÒNG
Nguyễn Gia Khanh
 
Ngẫm cuộc phù sinh mắt đỏ lòm
Phong trần mấy lượt lão gầy nhom
Vì sương đã nhuốm dày bao độ
Để tóc càng thêm bạc những chòm
Bóng dẫu không tròn đâu ngại tỏa
Lưng dù có nặng chẳng thèm khom
Chờ khi Chú tử Nam Tào vẫy
Ngạo nghễ mà vui đóng cửa hòm.
 
CÁC BÀI HỌA :
 
CHIA SẺ TÌNH TRĂNG
NamKha
 
Bờ lưng đã mỏi bước khòm lòm!
Về cánh đồng hoa .. bóng ốm nhom
Mơ mộng gió mềm ve vuốt tóc
Te tua râu bạc lửng lơ chòm..!
Hồn đau cơ khổ vòng gai buốt
Dáng mỏi mù u sụn gối khom
Lẩn thẩn một mình buồn héo hắt
Chờ trăng lạnh úa rủ voi hòm!!
 
NHÀ THƠ ĐÁNG THƯƠNG
Thạch Hãn
 
Vần thơ của hắn đọc chua lòm
Lại cảnh cơm nghèo gã ốm nhom
Bữa ngẩn ngơ sờ râu mấy sợi
Chiều thơ thẩn gội tóc đôi chòm
Nghe bà vợ dữ tàn đêm chửi
Tới lũ quan hiền mọi buổi khom
Khổ thế mà sao còn chịu nỗi
Cầu mong ngủm sớm được vô hòm ./.
LCT 05/03/2021
 
CẢNH KHÔNG NHÀ
Thái Chung
 
Mùi đâu phảng phất rượu chua lòm
Chạnh mủi bên đường gã ốm nhom
Sức kiệt tàn thân xoài ngõ hẻm
Quần xơ rã áo tủa râu chòm
Cay đời mãi đẩy người hoang dạt
Hẩm phận luôn vầy lão sớm khom
Ngẫm cảnh rày mai đèn lụn bấc
Thì manh chiếu cuộn...nghĩ chi hòm!
0635 H,05/3/2021
 
CHẲNG KHÁC ĐÂU
Văn Long
 
Hèn, sang lúc chết cũng vô hòm
Chẳng khác đâu mà cứ phải khom
Dẫu có mang theo tiền với bạc
Còn thua gặp gỡ xóm hay chòm
Hoa đèn buổi ấy tuy đầy đủ
Thể xác bây giờ vẫn ốm nhom
Một kiếp con người qua vội vã
Từ đây bóng tối phủ đen lòm.
 5/3/2021
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp