Xướng:

Ngẫm Nỗi Kiều Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 

Phong trần buộc lấy kiếp đa đoan
Để giấc ba sinh nghẹn tiếng đàn
Dạ ngọc duyên thề vầng nguyệt tỏ
Thân vàng kiếp chuộc cảnh nhà oan
Hiếu tình một gánh khôn đầy cả
Tài mệnh hai phương khó vẹn toàn
Ngẫm nỗi Kiều xưa lòng chợt hiểu
Thang đời cũng lắm nhịp bi hoan.

 

Họa 1:
 

Đau Cuộc Tân Hoan
Phan Tự Trí

 

Một đời dâu bể rõ vô đoan 
Khi giữa thiều quang én lạc đàn 
Thằng bán tơ kia giăng mối họa 
Lũ buôn thịt đó bẫy dây oan 
Thi cầm vùi tiết đâu lạc thú
Hương sắc lỡ duyên chẳng khải toàn
Trăng bạc lời nguyền thêm tủi hổ
Đoạn trường đau quá cuộc tân hoan.


Họa 2: 

Ngẫm Nỗi Kiều Xưa

Họa Y đề
Lê Ngọc Kiên

 

Vẫn biết nhi Kiều phẩm hạnh đoan
Đền ơn phụ mẫu bỏ cung đàn
Không màng bản ngã dù thua thiệt 
Chẳng tiếc thân mình dẫu chịu oan
Hiếu nghĩa làm sao mà trọn cả
Tình duyên có thể lại chu toàn
Gương vàng tích cũ răn đời hiểu 
Cuộc sống đâu là những hỷ hoan.

09/11/2017

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp