Ngàn Dặm Người Đi

Nguyễn Gia Khanh
 

Thuận:

Ngàn dặm bước ai bóng lịm dần
Chán lòng nên mỏi rã rời chân
Nhan vầy má cũ duyên lầm phận
Bạn vắng chiều xưa bút lỡ vần
Tàn tạ sắc phai tình nhạt phấn
Ngán ngao hồn lạnh nghĩa sầu ân
Than đời khiến tủi niềm vương vấn
Vàng đá nát khi vỡ mộng trần.

Nghịch:

Trần mộng vỡ khi nát đá vàng
Vấn vương niềm tủi khiến đời than
Ân sầu nghĩa lạnh hồn ngao ngán
Phấn nhạt tình phai sắc tạ tàn
Vần lỡ bút xưa chiều vắng bạn
Phận lầm duyên cũ má vầy nhan
Chân rời rã mỏi nên lòng chán
Dần lịm bóng ai bước dặm ngàn.

 

Nỗi Buồn Thiếu Phụ
Thạch Hãn

 

Thuận :

Ngàn thu gió rụng nắng thưa dần
Ngán mãi mưa buồn chậm bước chân
Than oán bởi dời duyên bỏ phận
Chán chê vì đổi ý thay vần
Tàn hương để lịm màu son phấn
Cạn sắc nên chìm cảnh ái ân
Gian dối nỗi đời đau nghịch vấn
Hàn băng lạnh giá cõi dương trần ..

Nghịch :

Trần dương cõi giá lạnh băng hàn
Vấn nghịch đau đời nỗi dối gian
Ân ái cảnh chìm nên sắc cạn
Phấn son màu lịm để hương tàn
Vần thay ý đổi vì chê chán
Phận bỏ duyên dời bởi oán than
Chân bước chậm buồn mưa mãi ngán
Dần thưa nắng rụng gió thu ngàn ./.

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp