Xướng;

Ngày Thắm
Ca Dao


Mây gọi mơ hồng gió khẽ buông
Ngày lên bỏ lại cảnh đêm buồn
Lung linh nắng thắp xanh tàn lá
Lãng đãng hương lâng trắng ngọn nguồn
Suối ngọt triền vai mềm mại chảy
Dòng thơm thác tóc nhẹ nhàng tuôn
Chân vui liếng thoắng theo đàn bướm
Rượu há say bằng đắm cảnh suông?

Hoạ:

Công Phu
Trúc Nguyên


Xan tham tật đố hãy thầm buông,
Diệu pháp thường nghe thoát não buồn.
Kệ ngọc siêng trì gìn nghĩa cội,
Kinh vàng gắng tụng giữ ân nguồn.
Niềm đau nỗi khổ vơi tan biến,
Ánh giác dòng an bỗng hé tuôn.
Lặng lẽ đêm ngày ươm giống tuệ,
Thời giờ chớ để luống qua suông...!
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp