Xướng: 

Ngày Thắm
Ca Dao

Mây gọi mơ hồng gió khẽ buông
Ngày lên bỏ lại cảnh đêm buồn
Lung linh nắng thắp xanh tàn lá
Lãng đãng hương lâng trắng ngọn nguồn 
Suối ngọt triền vai mềm mại chảy
Dòng thơm thác tóc nhẹ nhàng tuôn
Chân vui liếng thoắng theo đàn bướm
Rượu há say bằng đắm cảnh suông?


Họa: 

Ngày Mới
Nam Kha


Suối tóc từ trời lơi lã buông
Tơ vàng nhảy múa thoát khung buồn
Níu chân ngọn gió ru nhành lá
Hoá khói giọt sương khởi cội nguồn
Dáng mỏng hồn nhiên ngơ ngẩn bước
Nụ thơm bất chợt nhẹ nhàng tuôn
Đâu cần rượu đắng pha men ngọt
Đã đủ nồng nàn say nắng suông
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp