Xướng: 
 

Ngày Xuân Đã Cạn
Nguyễn Gia Khanh

Chẳng muốn thì xuân cũng cạn rồi
Ta đành ủ lại sắc tàn thôi
Ngoài song cửa cũ vài bông rụng
Trước mảnh vườn xưa một lão ngồi
Tiễn bạn hương thừa vương biếc cỏ
Đưa chiều rượu đủ chuốc mềm môi
Vần thơ vẫn đợi người năm ấy
Mộng thắm ngày nao bỗng trổ chồi.

Họa:

Nợ Tình Thơ
Hoàng Công

Én lượn sờn xuân mỏi rã rồi
Giêng rằm nguyệt tỏ đến ngày thôi
Lòng thêm trắc ẩn đường thi lỡ
Vẻ lãng trầm tư quán chợ ngồi
Đã nhạt tình sương dàn khắp nẻo
Chưa mờ ngấn lệ rỏ nhoèn môi
Chiền xa vẳng tiếng người ngâm kệ
Ruộng vẫn chờ mưa xuống nẩy chồi.

 

Xuân Qua!
Hồng Dương

 

Xuân tàn bế mộng chuyện qua rồi
Một giấc thiên thu cũng đến thôi
Trước cửa vài bông mai rụi cuống
Bên thềm mấy lão mép chồm môi 
Ngang chiều nắng nhạt lăn tròn cuộn
Chợp tối trăng non nhún ưỡn chồi
Lọn gió than van buông tiếng thở
Làn sương nín lặng để ta ngồi.


Tiễn Mai
Hoa Mai

 

Bình minh đã thấy cạn xuân rồi
Xác những hoa tàn ở lại thôi
Ngõ cạnh buồn hiu này lão đứng
Thềm bên lặng lẽ chú kia ngồi
Thơ sầu tiễn biệt loang hồn cỏ
Tửu ngọt xin chào đẫm nét môi
Chậm rãi mà thôi chờ buổi ấy
Mùa sau tết chạm sẽ đâm chồi

 

Xuân Hẹn Đâm Chồi
Thái Chung

 

Vài ba bữa Tết đã qua rồi
Có nẫu trong lòng cũng vậy thôi
Kẻ bắc tương tư thềm mãi đứng
Người nam khắc khoải cửa luôn ngồi
Chờ mong bạn đến trà phai giọng
Ngóng đợi tin về tửu nhạt môi
Phỉ chí tao đàn thời nắng lửa
Bằng thân cố hữu nẩy đâm chồi.

 

Xuân Mãn
Phạm Duy Lương

 

Cành mai đã khép cửa xuân rồi
Xuống ruộng xa, gần trĩa hạt thôi
Đến chặng chân trần tất bật bước
Dừng hôm rượu ngọt thảnh thơi ngồi
Sương dầm tối sẫm cong đòn gánh
Nắng tỏa mai hồng rạng sắc môi
Đón những mùa sau bừng lối mộng
Vườn cao lại trổ rậm muôn chồi.

 

Ngày Xuân Đã Cạn
Tân Hưng

 

Tàn hoa kẹo mứt cũng lưng rồi
Những buổi sum vầy gác lại thôi
Cổng trước mai đào thưa thớt rụng
Hè sau nội bác thẩn thơ ngồi
Buồn thân cúc huệ loang bờ cỏ
Chát miệng vôi trầu thấm lưỡi môi
Bạn tiễn dần xa nhìn cảnh ấy
Thầm mong lộc đỏ lại đâm chồi

14/2/2019
 

Hẹn Mùa Sau
Hương Thềm Mây – GM nguyễn đình Diệm
 

Chừ đây cũng đã mãn xuân rồi
Những buổi vui tràn khép lại thôi
Bên giậu mai còn cùng gió hóng 
Đầu hiên mận vẫn với người ngồi
Thơ ngâm tiễn đệ vương tình cỏ
Rượu ngấm đưa huynh thấm nghĩa môi 
Vẫn đợi xuân hoài ngày tết ấy
Mùa sau hẹn gặp mộng lên chồi.

14.02.2019

 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp