Xướng:
 
NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
Đức Thịnh

 
Tri kỷ gặp nhau cạn chén trà
Hợp hoà thi tửu bạn cùng ta
Bình câu thơ phú tình nồng ấm
Luận tứ văn chương nghĩa mượt mà
Núi Ngự sông Hương yêu xứ Huế
Thiên Đường sơn động quý Phong Nha
Xuân thu trao gửi dòng lưu luyến
Huynh hữu giao lưu bút tạo đà.
 
Họa:

Sân Chơi Lành Mạnh
Trúc Tâm

 
Gặp mặt giao lưu tửu với trà
Tình thơ trao gửi bạn cùng ta
Anh gieo câu trước, tình chan chứa
Tôi họa ý sau, nghĩa mặn mà
Thuận nghịch độc chiêu, đừng ngại nhé
Tung hoành trục khoán, cứ vui nha
Sân chơi lành mạnh tăng nguồn vốn
Tứ luyện, vần trau mới có đà.
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp