Xướng:

Nghịch Trăng
                  
 Ca Dao

Trăng nẩy hạt tròn rắc xuống sân,
Bìa đêm đẫm ướt ánh trăng ngần
Người đem trăng khuyết treo ngang núi
Kẻ đẩy trăng mơ phủ xuống trần
Vẫy nhẹ dây câu, câu bóng nguyệt
Đưa xuôi guồng dệt, dệt sông ngân
Bờ trăng mắc cạn hồn hoa rũ
Góc nhỏ trăng tà lạc bước chân.

           
Họa1:

Thơm Trăng
                         
Mai Quang


Trăng của nhà ai rụng trước sân
Vỡ ra nguyệt bạch sáng vô ngần!
Hằng nga trải lụa thềm hư ảo
Ngọc thố lồng mây bến tuyệt trần
Có lúc trăng chênh, chênh chếch lặn
Và khi nguyệt lả, lả lơi ngân
Nghê thường cung bậc lung lay gió
Trăng đọng thơm vàng dấu gót chân.

   
Họa 2:

Thương Hoa

 Nguyễn Tường Hoài
 
Trông đóa hoa hàm tiếu trước sân,
Ngẫm hoa chủng loại biết bao ngần!
Phong lan xuống phố nương lầu ngọc
Quỳ cúc lên non lánh bụi trần
Thạch thảo ngày vàng- vàng bóng núi
Bằng lăng đêm tím - tím dòng ngân…
 Hoa thêm hương sắc cho trời, đất
Thương quá  hoa nào bước sẩy chân!

                

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp