Xướng:

Ngọ Buồn
CaDao

Vàng xưa đối bóng dạ nao nao,
Rụng giọt huyền cầm sóng gợn xao
Ngày trải cung tơ sương chữ đẫm
Đêm hong nếp lụa gió thơ trào
Vò thơm chuốc cạn tình son phấn
Chén đắng xô nghiêng phận má đào
Vườn cũ cúc hương còn đượm mãi
Ngọ buồn bên lối đợi ngàn sao.

Họa 1:

Sắc Màu 

Namkha

Hai màu đen trắng dạ nôn nao,
Nhắp giọt Nguyệt cầm sóng ngực xao
Vị đắng lã hồn nâng cánh vỗ
Men cay bốc khói loạn tim trào 
Nghiêng đời lấp lửng nguồn sương khói
Ngã bóng long lanh má rượu đào
Nỗi nhớ bỏ quên ngồi bật khóc
Trơ buồn mặt đất đếm trăng sao.


Họa 2:

Dạ Cầm

Hiếu Tư

Cung thương tha thiết vọng phương nào
Réo rắt dạ cầm gợi xuyến xao
Thấm mát đêm sương giăng ước hẹn
Khơi nồng lửa hạ dậy dâng trào
Chồi non hơ hớ xanh màu trúc
Nụ mẩy hây hây thắm sắc đào
Giai điệu tao phùng say nắng ấm
Lung linh huyền diệu rạng ngời sao
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp