Xướng:
 

Ngóng Ai Ngàn Dặm
Nguyễn Gia Khanh

 

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"
(Bà Huyện Thanh Quan)

 

NGÀN dặm ngùi ai nhuốm bụi đường
NĂM dài gác lẻ lặng mùa hương
GƯƠNG khơi phận bạc xa xăm bóng
CŨ kĩ phòng loan tủi má hường
SOI dấu nao lòng phai thể ngọc
KIM bằng nhạt nghĩa xót tình vương
CỔ thi mấy vận tìm khuây khỏa
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG.

 

CÁC BÀI HỌA:
 

Bóng Thời Gian
Thạch Hãn

 

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"
(Bà Huyện Thanh Quan)

 

NGÀN vạn lời thơ vẽ một đường
NĂM chờ tháng đợi rã rời hương
GƯƠNG xuyên nếp nhạt phiền môi thắm
CŨ mộng vàng đêm thấu nụ hường
SOI dáng ta ngồi đau kiếp bạc
KIM tiền hận để bóng hình vương
CỔ kim cũng thế đời vay trả
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG.

 

Nhớ Thưở Trầm Luân
Thái Chung

"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường"
(Bà Huyện Thanh Quan)


NGÀN thuở trầm luân ruổi dặm đường
NĂM cùng tháng tận mộng hồi hương
GƯƠNG mờ ẩm mốc sơn bong mảng
CŨ ảnh sờn khung mặt ố hường
SOI nghĩa ân dày khi tắt lửa
KIM* dành lúc túng đạo đời vương
CỔ xưa đã tạc tình nhân ái
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG.

0458 H, 15/5/2020
 

Ngàn Nắng Cài Hoa
Ngọc Tình

 

NGÀN nắng cài hoa mọi nẻo đường
NĂM tìm tháng nhớ hỏi còn hương
GƯƠNG trêu tóc trắng xa rời tuổi
CŨ nát chiều sương rụng nét hường
SOI nước xao thuyền buông dáng nguyệt
KIM thoa thả bến đọng hồn vương
CỔ xưa ngọn liễu đời mây gió
CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂY LUỐNG ĐOẠN TRƯỜNG.

TN 15-5-2020


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp