Xướng: 
 

Ngóng Mẹ 
Nguyễn Gia Khanh

 

Người dù bóng khuất nẻo Thiên Di
Nặng nợ con đâu dám bất nghì
Bữa thẫn thờ vùi cơn đoạn tuyệt
Ngày rầu rĩ ngẫm phút chia ly
Êm câu Báo Hiếu nồng nàn lễ
Ấm đóa Vu Lan rạo rực kỳ
Lã chã ngoài thềm ngâu sướt mướt
Lòng chiều khó giấu nỗi ai bi.


Họa:

Tưởng Nhớ
Phạm Triều Hải

 

Mãi dõi hình người mắt bất di
Cơn đau cứ xé chửa đền nghì
Rồi buồn vọng Mẹ tâm tan rã
Để khổ vào lòng khúc cách ly 
Đáp hiếu song thân hờ giọt lệ
Dâng hoa lễ nghĩa đợi từng kì
Rời trần luỵ phật phân chia ấy
Phận nhận tình lìa đẫm nỗi bi.

24/08/2018
 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp