Xướng: 
 

Ngóng Nhạn
Nguyễn Gia Khanh

 

Đã thấy bên trời bóng nhạn thưa 
Mùa thu thuở ấy ngỡ như vừa…
Bâng khuâng nhặt lấy nhành hoa dại
Bổi hổi mơ về lối mộng xưa
Bóng đổ liêu xiêu màu nắng nhạt
Ngày trôi lạnh lẽo mảnh hương thừa
Nghe hồn quạnh quẽ niềm quan tái
Chạnh bước ai còn trải gió mưa.


 Họa:

Ngóng Thu
Lê Trường Hưởng

 

Hàng cây bóng rợp đã dần thưa 
Chiếc áo vàng ươm khoác cũng vừa…
Xanh ngắt bầu trời như thuở ấy
Trong veo hồ nước giống ngày xưa
Tứ thơ lấp ló đang còn thiếu
Câu chữ hiện ra vẫn thấy thừa
Man mác bồi hồi nhìn chốn cũ
Thu cùng ai đến dưới màn mưa…

 

 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp