Xướng:    

       Ngọt Xớt Duyên Dừa
                          Anh Thy 

              Mười năm chưa trở lại thành Nha*
              Còn đó trong tôi dấu ngọc ngà
              Sóng vỗ con triều nghiêng cốc ruợu
              Đàn gieo cung thứ rộn lời ca
              Nắng hong tà áo soi cầu Bóng
              Trăng vẽ hồn Chiêm khóc tháp Bà
              Ngọc Hội dừa Xiêm duyên ngọt xớt
              Sao đành để lỡ chuyến xe hoa!?
 
              *NhaTrang              Hoạ1:

             Chờ Hội Đơm Bông
                         Tịnh Viên
                         Kính dâng Hương linh Maria Tôn nữ Cẩm Châu (*)

 
              Mong...!  chửa khi về tới phố Nha
              Gặp em - dáng liễu với thân ngà:
              Gió đùa suối tóc - trêu làn thở,
              Mây quyện hương lòng - đảo nhịp ca.
              Ươm mấy mầm Si vài cậu, chú!
              Cấy bao nhánh Tị mấy cô, bà...
              Đành rằng đã lỡ bao duyên phận
              Cũng bởi thân làm kiếp Thạch hoa.
 
              (*)  Cô giáo - người gốc Nha Trang - dạy TV môn Piano.
              Cô về với Chúa tháng Mười 1999.
              Họa2:

           Ngõ Xưa
                    Đăng Phong
 

              Biền biệt bao năm vắng phố Nha,
              Đường xưa lối cũ đẫm hương ngà
              Tóc mây buông xỏa rung lời nhạc
              Môi thắm đưa tình vang tiếng ca
              Bàng bạc mây chiều đồi Trại Thủy
              Mịt mờ sương sớm cảnh Đền Bà
              Cùng ai nửa buổi duyên chưa trọn
              Đã vội xa rời khỏi hội hoa.
 
              Tháp Bà Po Nagar, Nha Trang
              (Nguồn: Public internet)
               Họa3:

              Nhớ Quê
                         Lê Phương Châu
 
              Sóng vọng ngàn trùng nhớ biển Nha,
              Thiên nhiên lưu dấu gót xuân ngà
              Người đi đất khách mơ nguồn cội
              Kẻ ở quê mình hát sử ca
              Sông Cái ngập ngừng chào Xóm Bóng
              Núi Dưa* thấp thoáng tưởng Am Bà*
              Lòng vương nhịp giã chày trăng vọng
              Mộng điệp mơ màng giấc tuổi hoa.

 
              *Am Chúa
              Am Chúa, núi Đại An, Diên Khánh, Khánh Hòa
              (Nguồn: Public internet)
 
              Am Chúa là nơi thờ Thiên Y Ana Thánh Mẫu (Po Nagar), một vị phúc thần rất được kính trọng ở Khánh Hòa. Am Chúa được xây dựng trên một ngọn núi có tên là núi Ðại An (núi Dưa), thuộc xã Diên Điền,   huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. (Wikipedia)              Họa 4:

              Nha Trang
                         Tịnh Viên
 
              (Chuyết họa bài Nhớ Quê của LPC - Hoán vĩ vận)
              *Kính Tặng quý Bác: AnhThy, Mai Quang, Lê Phương Châu.
 
              (Nhớ quê ! còn đó... Nha Trang
              Duyên dừa ngọt xớt nước trăng Ninh Hoà).
 
              Nha Trang biển ngọc lộng trăng ngà
              Hoa gấm lời lời khách tụng ca.
              Anh tắm Nhũ Tiên, ngờ Bát Bửu (1)
              Tôi len Vách Yến, tưởng Phong Nha.(2)
              Rảo dong Bãi Sỏi tình Non Nước (3)
              An lướt Vân Phong tứ Cát Bà.(4)
              Nước biếc, non xanh ai khéo dựng
               Giữa lòng thực cảnh ngỡ mơ hoa.
 
              * Chú thích:
              (1) ao Bát Bửu - Tây Ninh.
              (2) động Phong Nha - Quảng Bình.
              (3) biển Non Nước / Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng.
              (4) đảo Cát Bà / Vịnh Hạ Long - Hải Phòng.
 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp