Xướng:

Người Đã Xa Tôi
Kim Hoa


Người đã xa tôi ...! Thật đấy sao
Còn chăng kỷ niệm buổi ban đầu
Chìm trong biển ái vòng tay đợi
Chạm giữa cung tình ánh mắt trao
Bước lỡ nghìn trùng thương thuở ấy
Tơ vương vạn nẻo xót hôm nào
Môi hôn bạc thếch màu son vẽ
Giấc mộng từng đêm chạnh nỗi đau.

Họa: 

Đá Biết Đau
Nam Kha


Gửi lại khung trời thăm thẳm sao,
Người đi giã biệt mối duyên đầu
Từng đêm ta tủi nguồn thương níu
Mỗi phút đời qua bóng nhớ trao!
Nặng trĩu bùi ngùi từ lúc ấy
Muộn phiền chất ngất đến khi nào?
Bước chân mỏi rũ buồn năm tháng
Muốn hoá đá bàng đá biết đau.
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp