Xướng:
 

Nguồn Đào
Ca Dao

Hoa lưu động khẩu ưng trường tại (Tào Đường)

 

Đứng ở bờ sương ngóng tít khơi,

Về đâu xa lắc cánh chim trời?

Biển xanh chạm bãi màu thương đắm

Sóng bạc va ghềnh giọt vỡ rơi

Vui thuở hồng hoang vừa rạng rỡ

Nhớ lần tao ngộ thoắt tinh khôi

Suối đào nước chảy hoa trôi để

Trơ đá Tào Khê lại với tôi?

Họa:

Khơi Đêm
Nguyễn Trọng Liên


Ngồi tựa lưng nương hứng gió trời
Đợi cơn héo hắt tự mù khơi
Cành cây tao tác đàn chim loạn
Mặt suối lô xô cánh lá rơi
Vía chạm niềm đau thời nhụy mật
Hồn va hương cát thuở nguyên khôi
Nào ai thấu tỏ nào ai thấu?
Một đốm sao trời... với một tôi!


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp