Xướng:
 

Nguyệt Khuyết
(Song thanh điệp vận)
Nguyễn Gia Khanh

Ơi trời! có tỏ nỗi lòng mong
Phận vẫn trăm năm giữ chữ tòng
Kiếp thiếp đà qua đôi khúc đục
Thuyền quyên chẳng đặng một dòng trong
Sương vương gối trỗi cơn hờn mộng
Gió ngỏ thềm nêm cảnh lạnh phòng
Chạnh mảnh mai phai ngồi ngóng bóng
Âm thầm nguyệt khuyết đã lồng song.

 

Họa:

Cảnh Đấy Người đây
Nguyễn Triêu Dương

Thôi rồi! Vắng lặng hết trông mong
Thú cũ đìu hiu cỗi cội tòng
Lúi cúi nghiêng triền vài dặm thẫm
Thong dong đứng thẳng chút lòng trong
Mai gầy lác đác vin tình trúc
Liễu yếu lơ thơ tựa cửa phòng
Nước nhược lênh đênh bèo lộng bóng
Non mòn ảm đạm cảnh đồng song.


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp