Xướng: 

Nguyệt Tận
Ca Dao


Tóc liễu rơi nghiêng lối- lối ấy
Thả sầu bóng thỏ sắc vàng hanh
Luống chiều trăng xoã tà mờ nhạt
Nhánh mộng đêm khan giấc ngọt lành
Ém chặt nỗi đau trong cát ẩm
Vo tròn mộng lỗi giữa bờ xanh
Phiến băng tâm níu bờ nguồn cội
Đá tạc hình- Thương phận mỏng manh.

Họa:
 
Buồn
Trương Văn Lũy


Trăng non nuối tiếc - ngày xưa ấy!
Lỡ bước quê trời lạnh, nắng, hanh
Nhạt nhẽo tình thâm nơi xứ lạ
Viển vông duyên phận chốn cung lành
Vui chi gió níu rung rừng rậm
Chán nản mây khều đậy biển xanh
Kiếp trước e rằng - còn thiếu nợ
Bao giờ chấm dứt - cảnh mong manh! 
  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp