Xướng:
 
NHẠN BẮC NHỚ TRỜI NAM
Nguyễn Gia Khanh
 
Đâu là dáng ngọc vắng đà lâu
Trầu đắng vôi se để trắng đầu
Gối lỡ Trang Đài chưa gỡ lối
Châu ngờ Hợp Phố phải chờ ngâu
Gót xa nẻo cũ nhìn ga xót
Tầu ruổi chiều xưa đếm tuổi rầu
Nhạn bắc trời nam ngồi nhắc bạn
Nâu sồng dấu kín mộng nồng sâu.

Các bài họa:
 
TÌNH PHỤ
Thái Chung
 
Đâu lẳng lơ mà gán đẳng lâu
Sầu đau trỗi hận giáng sau đầu
Bẻ cương xá ngựa cam bương* kẻ
Thâu ngải ve đào nỡ thải ngâu
Hóng bạc tham tiền khoe hạc bóng
Cầu rơm bén lửa nhớ cơm rầu
Đắng trồi kỷ niệm bên đồi trắng
Câu sãi nương chùa khỏi cãi sâu.
0777 H,18/9/2021
 
SÓNG GIÓ ĐỜI NGƯỜI
Thạch Hãn
 
Khâu lá thu buồn lại khá lâu
Sầu đông rụng trắng bãi sông đầu
Đệ lau mắt xám chiều đau lệ
Đâu ngõ trưa vàng nắng đỏ ngâu
Bố khẽ than đời con bé khổ
Bầu ra khóc cảnh mẹ ba rầu
Mợ chê cảnh khốn còn mê chợ
Câu sống không bằng cái cống sâu.
LCT 18/O9/2O21
.
LỠ DUYÊN
Quang Lê Vũ
 
Đâu lối để người ngẫm đối lâu
Trầu đưa ấy hẹn buổi trưa đầu
Mỗ câm họ nói nhiều mâm cỗ
Câu ngỏ lệ buồn đẫm cỏ ngâu
Tổ khách vời thăm ai tách khổ
Cầu rêu bước đến bậu kêu rầu
Rối tâm chẳng đẹp đời râm tối
Châu sửa tặng rồi lẽ chửa sâu.
Quang Lê Vũ - 18.9.2021
 
THẤT MÙA
Thu Ẩn

 
Sâu lá ăn tàn quá sá lâu
Bầu đan hỏng trái tự ban đầu
Hứa dư trả nợ mà hư dứa
Rau ngỡ trúng mùa lại rỡ ngâu
Khỉ ngó thân già lao khó nghĩ
Lầu rên giấc muộn xuống lên rầu
Chắc là cái nghiệp đang chà lắc
Lau sợi nắng chờ phúc lợi sâu.
 
SẦU NHỚ BẠN
Phạm Kim Lợi

 
Câu lũng buông cần đợi cũng lâu
Trầu đong nỗi nhớ chạnh trong đầu
Diệc tàn bỏ núi cay dàn tiệc
Dâu ngọt theo mùa đắng giọt ngâu
Lủi tệ bao lần chan lệ tủi
Cầu rơ mấy bữa buộc cơ rầu
Hạnh leo chẳng sá mùa heo lạnh
Đâu sẫm hơn tình nghĩa đẫm sâu.
 

  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp