Xướng:

Nhắn Nàng Kỹ Nữ
Nguyễn Gia Khanh

 

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười"
(Thái Can)

 

EM hãy bằng an ủ mộng đời
VỀ hòa dĩ vãng để buồn vơi
ĐIỂM môi sắc đỏ trong hương nắng
PHẤN dẫu màu phai cũng rạng ngời
TÔ cánh sen vàng trên phận liễu
SON dù nét nhạt vẫn nồng tươi
LẠI yêu cho bóng nàng xuân tỏa
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.

 

Các bài họa:
 

Niềm Tin Vẹn Giữ
Hạ Vi

 

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười"
(Thái Can)

 

EM giữ niềm tin giữa cuộc đời
VỀ gìn hạnh phúc bỏ sầu vơi
ĐIỂM xinh rạng rỡ hồng thanh mắt
PHẤN trải màu duyên hóa rực ngời
TÔ đượm iêu kiều xanh thắm liễu
SON vầy sắc đẹp phủ hường tươi
LẠI mơ dưỡng ý tròn ân nợ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.

Hạ Vi


Than Trách
Thạch Hãn

 

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười"
(Thái Can)

 

EM vội oán than chán nỗi đời
VỀ chiều lệ đắng chảy đầy vơi
ĐIỂM xuân mãi tiếc mùa xanh phượng
PHẤN nhạt chưa thơm ngõ mắt ngời
TÔ nắng vẫn hờn thu úa liễu
SON tàn chửa mát mảnh hồn tươi
LẠI đêm đợi sáng tìm chung rượu
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.


Ngược Dòng
Đinh Vĩnh Long

 

EM muốn cùng anh ngược nẻo đời
VỀ miền thác bạc dõi chiều vơi
ĐIỂM qua má đỏ mơ tình gợi
PHẤN chẳng tàn phai giữa núi ngời
TÔ lại môi hồng mong nghĩa khởi
SON nào úa nhạt trước đồi tươi
LẠI thêm trải nghiệm đầu xuân mới
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI

 

Nỗi Buồn Bướm Đêm
Thái Chung

"Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười"
(Thái Can)


EM bỏ phiền đau lẫn sự đời
VỀ tìm ngọc đá giữa dòng vơi
ĐIỂM thêm sắc thắm cho môi bĩu
PHẤN mủn dù thân héo vẫn ngời
TÔ bớt tông rầu vầy mắt đẫm
SON mờ dẫu dáng rã còn tươi
LẠI vênh váo lượn trong niềm cũ
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI.


 


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp