Xướng:

Nhớ Hè Xưa
Nguyễn Gia Khanh

 

Xưa hè nhớ phượng sắc buồn thêm
Ngóng mỏi mòn ai dáng lặng thềm
Thừa xót cảnh khuya phòng mãi lạnh
Thiếu nồng hương cũ mộng nào êm
Đưa sầu chén tiễn thơ lời nhạt
Bước lả chiều đi kẻ dạ mềm
Vừa mấy đợi thôi đành vắng bạn
Thưa mành động gió chợt tàn đêm.

Đọc ngược :

Đêm tàn chợt gió động mành thưa
Bạn vắng đành thôi đợi mấy vừa
Mềm dạ kẻ đi chiều lả bước
Nhạt lời thơ tiễn chén sầu đưa
Êm nào mộng cũ hương nồng thiếu
Lạnh mãi phòng khuya cảnh xót thừa
Thềm lặng dáng ai mòn mỏi ngóng
Thêm buồn sắc phượng nhớ hè xưa.


Họa 1:
 

Lỡ Làng
Liêu Đình Tự

 

Xưa trời khoảng ngắm mãi sầu thêm
Cửa ngóng buồn thân rớt mộng thềm
Thừa cảnh xót đau niềm giá lạnh
Nãn đời tan nát nỗi gì êm
Đưa lời giọt đắng hương mờ nhạt
Chuốc tửu tình vơi dạ yếu mềm
Vừa mới giấc say lòng cảm thán
Thưa dòng mực tím ngẫm từng đêm.

Nghịch:

Đêm từng ngẫm tím mực dòng thưa
Thán cảm lòng say giấc mới vừa
Mềm yếu dạ vơi tình tửu chuốc
Nhạt mờ hương đắng giọt lời đưa
Êm gì nỗi nát tan đời nãn
Giá lạnh niềm đau xót cảnh thừa
Thềm mộng rớt thân buồn ngóng cửa
Thêm sầu mãi ngắm khoảng trời xưa.


Họa 2:
 

Vắng Xa
Thạch Hãn

 

Xưa phố hẹn lòng để nhớ thêm
Lối chen mây khói rụng bên thềm
Thừa mưa gió nhạt vườn hoa đẹp
Đọng nước trăng mờ bụi cỏ êm
Đưa đẩy tiếng chào âm sáo mịn
Xuyến xao câu nói giọng môi mềm
Vừa mong ước gởi tình thơ cạn
Thưa nhặt điệu sầu lệ giấu đêm ...

Nghịch :

Đêm giấu lệ sầu điệu nhặt thưa
Cạn thơ tình gởi ước mong vừa
Mềm môi giọng nói câu xao xuyến
Mịn sáo âm chào tiếng đẩy đưa
Êm cỏ bụi mờ trăng nước đọng
Đẹp hoa vườn nhạt gió mưa thừa
Thềm bên rụng khói mây chen lối
Thêm nhớ để lòng hẹn phố xưa ./.

LCT 23/04/201


  Trở lại chuyên mục của : Tổng Hợp